10 grudnia 2010 w Warszawie odbyło się podsumowanie 10 lat pracy programu Grundtvig.

Przedstawiciele organizacji prowadzących niezawodową edukacje osób dorosłych zostali powitani przez Pana Marcina Rolnika, Dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie” w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz prowadzącego spotkanie, Michała Olszańskiego. Spotkanie swoją obecnością i wystąpieniami uświetnili także Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz Pan Mirosław Marczewski, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas konferencji przedstawiono dobre praktyki projektów zrealizowanych w ostatnich latach.

W dalszej części spotkania przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie „Pierwsza Liga Grundtviga”, w następujących kategoriach: „Najlepsza organizacja”, „Najlepszy pracownik”, „Najlepszy słuchacz”, „Najlepszy plakat”. Wręczanie nagród zakończyło się wspólnym zdjęciem wszystkich laureatów konkursu. Komisja konkursowa wybrała spośród zgłoszonych prac te, które najlepiej pokazują wpływ programu Grundtvig na osoby i organizacje korzystające z dofinansowania w latach 2000-2010.

Wśród nagrodzonych znalazła się Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

z realizowanym programem „Szkoła @ktywnego Seniora”

Uroczystość podsumowała Pani Dyrektor Alina Respondek, która w kilku słowach opowiedziała o planowanych w najbliższych latach działaniach programu Grundtvig – między innymi związanych z Europejskim Rokiem Wolontariatu 2011.

PUBLIKACJA>>>

Lista organizacji i osób nagrodzonych >>>