W dniach 29.VI – 3.VII. 2011 przedstawiciele Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie i Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie wzięli udział w międzynarodowym spotkaniu w Brukseli. Stanowiło ono zwieńczenie dwuletniej pracy partnerów projektu HEuRIT(AGE) promującego lokalne dziedzictwo kulturowe.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 30 osób z 9 państw Europy. Jego celem było podsumowanie działań projektowych, omówienie końcowej wersji raportu i dokonanie ewaluacji projektu. Podjęto dyskusję nad realizacją wspólnych projektów w przyszłości.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się angielska wersja książki "Małopolska w naszej pamięci i fotografii" w całości napisana i przygotowana do składu przez Zespół Redakcyjny "Szkoły @ktywnego Seniora". Polska jej wersja była prezentowana na konferencji "Seniorzy w nowoczesnym społeczeństwie europejskim" ( 28.IV.2011, Kraków)

Uczestnicy spotkań wzięli również udział w zorganizowanych przez koordynatora projektu wycieczkach do Brugi i Gandawy. Stanowiły one nieocenione źródło wiedzy o czasach minionych wspólnej Europy.

Momentem, który wywarł duże wrażenie na wszystkich była wizyta w Parlamencie Europejskim, i to w dniu przejęcia przez Polskę Prezydencji UE (1.VII.2007r). Miły gest ze strony Gospodarzy.

Rozstajemy się z żalem, ale nadzieją na wspólną pracę w przyszłości.

 

GALERIA:

Bruksela >>>

Brugia >>>

Gandawa >>>

zdjęcia od Jorge>>>