W dniu 6 września 2011( godz. 9.30-14.00 w Hotelu Holiday Inn, Kraków ul.Wielopole 4) w ramach projektu ENABLE odbyło się seminarium, którego celem była wymiana doświadczeń na temat kształcenia ustawicznego oraz metod stosowanych w różnych krajach w celu aktywizacji grup w niekorzystnej sytuacji oraz promocja możliwości jakie daje PROGRAM LEONARDO DA VINCI liderom i organizacjom kształcenia zawodowego w obszarze kształcenia ustawicznego.

Podczas prezentacji "dobrych praktyk" prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie ( partnera Programu S@S) przedstawił projekty realizowane w ramach "Szkoły @ktywnego Seniora - S@S"

więcej >>>