W dniach 21 i 22 września 2011 - w ramach tegorocznego III Forum Fundacji Promocji Inicjatyw Społecznych Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – odbyło się w Zakopanem seminarium pt. „Edukacja informacyjna bibliotekarzy w zakresie działań na rzecz integracji społecznej”.

Wzięło w nim udział ok 40 bibliotekarzy z całej Polski zajmujących się problematyką obsługi czytelników o specjalnych potrzebach informacyjnych ( seniorów, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, innych grup etnicznych, społecznie wykluczonych, itp.).

Obrady otworzyły: Elżbieta Stefańczyk – przewodnicząca SBP i Małgorzata Domagała – wiceprezes POLPROM.

Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie reprezentowała dr Lidia Maria Jedlińska – koordynator Programu S@S, która przedstawiła założenia programu i jego rolę w integracji osób starszych w kontekście realizowanych międzynarodowych projektów.

Podsumowaniem dwudniowego spotkania było wręczenie dyplomów „Lider Równych Szans 2011” za szczególne osiągnięcia w zakresie integracji społecznej:

Iwonie Smarsz ( Z-ca Dyrektora z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Marii Jedlińskiej ( Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

Bogdanowi Kocurkowi ( Dyrektor Książnicy Beskidzkiej)

 

Relacja + GALERIA >>>