Pieniądze odgrywają kluczową rolę w codziennych wydatkach każdego obywatela, a znalezienie finansowego wsparcia jest kluczową kwestią w rozwiązywaniu codziennych problemów.

Są grupy społeczne - a do nich należą osoby starsze - które wyposażone zostają w niewielką ilość początkowego kapitału, równocześnie zmuszone są do wygenerowania jak największych oszczędności.

Czy jest to w ogóle możliwe do zrealizowania?

Jeżeli tak, to jak to zrobić?

Jak najlepiej zrozumieć i wykorzystać mechanizmy giełdowe i czy są one potrzebne seniorom?

Jak przełamać lęk związany z inwestowaniem na giełdzie?

Odpowiedzi na powyższe pytania udzielał w dniu 25.X.2011 dr Piotr Dardziński (pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego) podczas wykładu zatytułowanego: „ Senior na giełdzie – ABC inwestowania”.

Podczas wykładu słuchacze zapoznali się m.in. z podstawową terminologią giełdową, fundamentalnymi zasadami rozważnego inwestowania na giełdzie a także praktycznymi wskazówkami dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem giełdowym.

Działanie realizowane w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” wspólnie przez WBP i Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW ( projekt Ministerstwa Skarbu Państwa „Akcjonariat obywatelski”)