Z przyjemnością informujemy że w dniu 25 października 2011 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oficjalnie została przyjęta do grona koalicjantów Koalicji Cyfrowego Włączenia Generacji 50+ „Dojrzałość w sieci”.

Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Miasta Krakowa i nadano jej szczególnie uroczysty charakter. Na spotkaniu byli obecni m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Urzędu Miasta, FRSI, Fundacji dla UJ. W czasie konferencji podsumowującej działania Koalicji podkreślano ważną rolę bibliotek w aktywizowaniu osób z pokolenia 50+ i przeciwdziałaniu e-wykluczeniu.

Celem projektu jest zjednoczenie firm, organizacji pozarządowych, urzędów i instytucji na rzecz zachęcenia osób starszych do aktywnego korzystania z internetu. Misją zaś kształtowanie działań członków Koalicji i jej otoczenia, aby zachęcić osoby dojrzałe i stworzyć możliwości pozyskania kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii.

Założycielami Koalicji są UPC Polska i Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce

 

więcej>>>

GALERIA >>>