Decydenci, praktycy i eksperci z 27 krajów Unii Europejskiej, Norwegii i Szwajcarii spotkali się 24 listopada 2011 roku w Krakowie w ramach INTERREG IVC’s Good Practice Fair 2011.W spotkaniu udział wzięło prawie 300 osób.

W panelu otwierającym konferencję uczestniczył Dirk Ahner – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, zachęcenie do wykorzystania sprawdzonych modeli współpracy oraz zwrócenie uwagi władz rządowych i samorządowych krajów Europy na efektywne wykorzystanie rezultatów projektów realizowanych w ramach Interreg IVC, szczegónie w dobie kryzysu ekonomicznego.

Małopolska jest aktywnym partnerem niektórych projektów, m.in. PEOPLE.

Jednym z poruszanych zagadnień było skuteczne reagowanie na pojawiające się problemy związane ze starzejącymi się społeczeństwami.

Do udziału w targach została zaproszona koordynatorka „Szkoły @ktywnego Seniora”.

Więcej>>>

GALERIA 1>>>

GALERIA>>>