W każdy wtorek miesiąca odbywają się zajęcia ruchowo-taneczne oraz ćwiczenia muzyczno-ruchowe dla seniorów ( z włączeniem „tańców w kręgu”).

Zajęcia przewidziane dla stałej ok.15-osobowej grupy przewidują naukę tańców grupowych krajów europejskich.

Zajęcia prowadzi Pani Maja Strzelecka

Działanie jest kontynuacją projektu HEuRIT(AGE) realizowanego przez TPNK w latach 2009-2011

GALERIA>>>