30 lipca 2012 r. w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt Programu został przygotowany przez Zespół do Spraw Polityki na Rzecz Osób Starszych w MPiPS. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, działających w obszarze aktywności osób starszych. Podczas spotkania zostały przedstawione główne założenia Programu i przedstawiono wyniki konsultacji. Dyskutowano także o uwagach i sugestiach, zgłoszonych przez kilkadziesiąt podmiotów z całej Polski w czerwcu i lipcu br.

Szczegóły dotyczące spotkania znajdują się na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.