W dniach 24-25 sierpnia odbyła się w Łebie ogólnopolska konferencja „ Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku” zorganizowana przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łebie oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Łebie

Konferencję otworzyła dr Marzena Breza z Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz MPiPS. Moderatorem pierwszego panelu była prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk.

W dyskusji wzięli udział między innymi poseł na Sejm RP Michał Szczerba ( przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. UTW ), Bożena Zglińska (dyrektor Centrum Aktywności Seniora w Gdyni ), Monika Szelągiewicz (dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu), Krystyna Lewkowicz ( prezes Ogólnopolskie go Porozumienia UTW), Ludwika Sikorska z Gdańskiej Rady ds. Seniorów, dr Lidia Maria Jedlińska z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Jolanta Wołągiewicz ze Stowarzyszenia Akademii plus 50 oraz Stanisław Drzażdżewski radca prawny z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Wieczorną część spotkania moderował red. Leszek Szmidtke z Radia Gdańsk. Gościem tego panelu był Minister Pracy i Polityki Społecznej dr Władysław Kosiniak-Kamysz, który ogłosił przyjęcie przez Rząd Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 2012-13 oraz senator RP prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od spotkania z prof. dr hab. Ewą Kozdroń - prezesem Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej 50+ oraz cwiczeń z Nordic Walking prowadzonych przez Olgierda Bojko - prezesa Polskiej Federacji Nordic Walking.

Po ruchu na świeżym powietrzu kontynuowano obrady.

Moderatorem kolejnego panelu dyskusyjnego była dr Jolanta Perek-Białas ze Szkoły Głównej Handlowej. W dyskusji głos zabierali i między innymi Mieczysław Augustyn (senator RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Starszych), prof. dr hab. inż. Kazimierz Burzyński (rektor UTW w Łebie) oraz Katarzyna Woźniak ( dyrektor Słowińskiego Park Narodowego).

Konferencję zamknął senator RP Kazimierz Kleina z Łeby.

Uczestnicy konferencji podpisali wspólną Dekarację zawierającą wnioski i rekomendacje do tworzenia polityki senioralnej w Polsce.

GALERIA >>>

Rządowy Program na lata 2012-2013 >>>