W każdy wtorek miesiąca odbywają się zajęcia ruchowo-taneczne promujące regionalne tańce europejskie.
Grupa złożona z kilkunastu osób przygotowuje program, który zostanie pokazany podczas SENIORIADY w grudniu 2012
Zajęcia prowadzi Pani Maja Strzelecka

Działanie jest realizowane w ramach projektu „Radośc (z) tworzenia” koordynowanego przez TPNK wspólnie z WBP, dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012

GALERIA>>>