6 grudnia 2012 roku odbyła się trzecia MAŁOPOLSKA SENIORIADA organizowana w ramach programu „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S” przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „Radość (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora” dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO oraz międzynarodowego projektu SUSCOM (w ramach programu Grundtvig)

Licznie zebranych gości przywitał pan Jerzy Woźniakiewicz (Dyrektor WBP w Krakowie ) i dr Jerzy Jedliński ( prezes TPNK). W spotkaniu wzięła również udział pani Anna Wiśniewska (Zastępca dyrektora WBP w Krakowie)

Spotkanie rozpoczęła prof.dr hab. Zofia Szarota z Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie wykładem zatytułowanym ” Wartości służące pomyślnemu starzeniu się – transmisja generacyjna”.

Wprowadzenia do tematyki senioralnej dokonała dr Marzena Breza (Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej).

Z dużym zainteresowaniem i życzliwością zostały przyjęte przez obecnych działania zrealizowane przez uczestników S@S. Przedstawili oni przygotowane przez siebie prace - rezultaty projektu, a wśród nich:

  • prezentację w PREZI.com (przygotowaną pod kierunkiem pani Anety Mazur)
  • wystąpiła grupa taneczna z „Tańcami Europy” ( trener: pani Maja Strzelecka)
  • Zespół Poetycko-Muzyczny S@S (trener: pani Halina Bujko)
  • swoje prace pokazali seniorzy z Sekcji Artystycznej S@S
  • zaprezentowano książkę „Radość (z) tworzenia w S@S” w całości zredagowaną przez uczestników Sekcji Redakcyjnej S@S pod kierunkiem dr Wojciecha Momota

Na zakończenie imprezy osoby uczestniczące w Projekcie otrzymały Certyfikaty

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do młodych trenerów, wolontariuszy i praktykantów prowadzących działania z seniorami.

Wszystkim – BARDZO DZIĘKUJEMY!

Impreza zorganizowana w ramach "Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012"

 

GALERIA>>>

Dziennik Polski>>>

Kronika TVPKraków>>>

Kronika>>>

Impreza została zorganizowana w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012