Działania na rzecz uczenia się osób nisko wykwalifikowanych. Przykłady dobrych praktyk – taki tytuł nosi seminarium, które odbyło się w Warszawie 12 grudnia.

Jego celem było upowszechnianie w Polsce europejskiej agendy na rzecz uczenia się dorosłych, która została przyjęta podczas sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Działania inicjowane w ramach Agendy mają uzupełniać współpracę europejską w zakresie szkolnictwa, kształcenia zawodowego i wyższego. W ramach tego uzupełniania koncentrować się mają w szczególności na osobach dorosłych pozostających w niekorzystnych warunkach, z niskimi umiejętnościami i nisko wykwalifikowanych.

Podczas spotkania dr Maria Jedlińska - koordynator programu „Szkoła @ktywnego Seniora” przedstawiła ogólną sytuację seniorow w Polsce w kontekście Rządowej Polityki Senioralnej oraz rezultaty realizowanych międzynarodowych projektów, głównie w ramach programu Grundtvig.

 

Zobacz program seminarium.

Organizatorzy seminarium: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.