W Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się 19 grudnia 2012 roku „Konferencja Podsumowująca: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 - rezultaty i wyzwania na przyszłość

Konferencję otworzył Minister Władysław Kosiniak – Kamysz. Program ASOS podsumowała Dyrektor Marzena Breza z Departamentu Polityki Senioralnej w MPiPS.

Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne, których tematem były działania sektora publicznego i niepublicznego w obszarze aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

Podczas panelu prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie - dr hab.inż. Jerzy Jedliński - przedstawił założenia Programu „Szkoła @ktywnego Seniora” i realizowanych wielu projektów krajowych i międzynarodowych.

 

Konferencja została zorganizowana przez MPiPS w ramach obchodów Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

GALERIA>>>

Więcej>>>