19 grudnia 2012 r. w auli gorlickiej Szkoły Muzycznej odbyła się konferencja zorganizowana w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Impreza została zorganizowana przez gorlicką Filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Nowym Sączu we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie oraz Firmą Szkoleniową "Nowe Trendy" w Gorlicach.

Wszystkie wymienione instytucje uczestniczą w Małopolskim Partnerstwie na Rzecz Kształcenia Ustawicznego. Czwartkowa debata stanowiła podsumowanie działań realizowanych w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. Inicjatorką a także organizatorem konferencji była Pani Małgorzata Janusz z gorlickiej Biblioteki Pedagogicznej.

Zebranych powitała Pani Maria Cieśla, kierownik Biblioteki, która w swoim wystąpieniu nawiązała do jubileuszu 60-lecia istnienia biblioteki w gorlickim środowisku.

Uczestnicy debaty mieli możliwość wysłuchania prelekcji pt. "Każdy odpowiada za swój rozwój społeczno-zawodowy" wygłoszonej przez Panią Małgorzatę Dudziak, kierownika projektu "Małopolskie Partnerstwo Instytucji w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Szkoleń". Podczas konferencji głos zabrał również Pan Witold Kochan, Burmistrz Miasta Gorlice, który w swoim wystąpieniu nawiązał do sytuacji demograficznej Gorlic, problemów na rynku pracy, oraz znaczenia roli nauczyciela w dokonywaniu właściwego wyboru drogi zawodowej młodzieży. Na uwagę zasługiwało także wystąpienie Pani dr Lidii Marii Jedlińskiej z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, założycielki i koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora" - zatytułowane: „Młodzi i starsze pokolenia wobec nowych technologii - szansa na integrację", która przedstawiła realizowane projekty międzynarodowe.

 

Pani Izabela Krzyszycha, psycholog, właścicielka firmy szkoleniowej „Nowe Trendy - szkolenia - inspiracje – rozwój” przedstawiła referat pt. "Co łączy, co dzieli pokolenia - sfera obyczajowości, relacji międzyludzkich, stylu życia”. Na koniec Pan Roman Dziubina, wygłosił referat "Przeszłość, tradycja , a tożsamość, wolność w rozumieniu młodych”.

Podczas konferencji wystąpili także młodzi artyści z Grupy Teatralnej "Czwóreczki" i "Promień" z Gorlickiego Centrum Kultury, prowadzonych przez instruktora Panią Barbarę Fugiel oraz Zespołu Wokalno-Instrumentalnego CANTO działającego przy Zespole Szkół Zawodowych w Bieczu pod kierunkiem Pani Bożeny Dyląg.

 

Opracowanie: Paweł Nowicki (www.halogorlice.pl)

GALERIA>>>

Relacja w Regionalnej Telewizji Gorlickiej>>>