1 lutego 2013 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie odbył się koncert, podczas którego wysłuchaliśmy „Polskich Kolęd i Pastorałek” w wykonaniu Zespołu S@S oraz „Ukraińskich Kolęd i Szczedriwek” w wykonaniu Danuty Zgardy i Joanny Bełzyt (Lwów)

Zespół S@S działa od 2010 roku przy „Szkole @ktywnego Seniora”. Opiekę artystyczną sprawuje pani Halina Bujko

Nasi Goście – to pani Danuta Zgarda, absolwentka historii i dziennikarstwa Narodowego Uniwersytetu im.I.Franki we Lwowie i doktorantka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pani Joanna Bełzyt absolwentka Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. Panie promują sztukę obrzędową i ukraiński śpiew tradycyjny.

Licznie zgromadzona publiczność (ok.100 osób) wzięła udział w niecodziennym wydarzeniu łączącym świąteczną tradycję kościoła katolickiego i prawosławnego.

Dziękujemy Wykonawcom za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery i nadanie szczególnego charakteru dzisiejszej imprezie

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu ASOS

GALERIA 1>>>

GALERIA 2>>>