13 marca 2013 roku odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie szkolenie zatytułowane „Bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli”.

Organizatorem spotkania była Akademia e-Bezpieczeństwa UPC Polska

Zebranych przywitała Anna Wiśniewska ( z-ca Dyrektora WBP w Krakowie).

Spotkanie prowadziła Dagmara Krzesińska – autorka warsztatu, kierownik ds. projektów CSR i komunikacji UPC Polska, koordynatorka programów społecznych w UPC Polska (m.in. Akademii E-seniora UPC).

Wprowadzenie w tematykę dokonała dr Maria Jedlińska ( Specjalista ds. Integracji Społecznej w Dziale Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie, ekspert w zakresie e-inclusion, koordynator programu „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”)

Seminarium przeznaczone było dla pracowników instytucji edukacji i kultury. Biblioteki, domy kultury, szkoły coraz częściej są miejscem, w którym młodzi ludzie korzystają z Internetu. Niezwykle ważne zatem jest, by dorośli - niezależnie od poziomu kompetencji w zakresie nowych technologii - poznawali zasady, które uchronią dzieci/młodzież przed niebezpieczeństwami w sieci, dawali dobry przykład, udzielali wsparcia.

Celem spotkania było przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnych zajęć z nauczycielami, rodzicami, dziadkami na temat bezpieczeństwa dzieci /młodzieży/dorosłych w sieci.

Osoby uczestniczące w seminarium:

• poznały specyfikę funkcjonowania dzieci w Internecie

• dowiedziały się, jakich treści dzieci/młodzież najczęściej poszukują w sieci

• poznały metody bezpiecznego korzystania z Internetu

• dowiedziały się na co zwracać uwagę, aby chronić młodych ludzi przed niebezpiecznymi zachowaniami

• dowiedziały się jak reagować i wspierać młodych ludzi korzystających z sieci

• zwiększyły swoją wiedzę w zakresie mądrego i efektywnego wykorzystania nowych technologii przez osoby w każdym wieku

W szkoleniu udział wzięło ponad 70 osób

GALERIA>>>