W dniach 18-21 marca 2013 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie – w ramach sieci LABIB i na zaproszenie pani Marii Cibickiej – przebywała z wizyta studyjną pani Krystyna Matusiak, Kierownik Filii Książki Mówionej Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku.

LABIB to liderski projekt Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, skierowany do bibliotek publicznych i naukowych, nastawiony na dzielenie się wiedzą oraz dotychczasowymi doświadczeniami. Skupia ludzi z pasją, dla których biblioteka jest ważnym i inspirującym miejscem. Interesują się zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie i chcą przełożyć zdobytą wiedzą na konkretne działania.

Ważnym celem tego przedsięwzięcia jest nawiązywanie współpracy między różnymi typami bibliotek. Efektem końcowym projektu ma być stworzenie platformy internetowej, która umożliwi skuteczniejsze realizowanie podstawowych zadań statutowych bibliotek związanych z dostępem do wiedzy i informacji.

Naszego Gościa interesowały szczególnie działania prowadzone z osobami starszymi w ramach programu „Szkoła @ktywnego Seniora”. Pani Krystyna wzięła udział w spotkaniach Sekcji S@S, warsztatach, seminariach. Wspólnie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami, uwagami, refleksjami. Spotkania przebiegały w miłej, pełnej radości atmosferze.

Liczymy na kolejną, tym razem dłuższą wizytę! Uśmiech

GALERIA>>>