4 kwietnia 2013 odbyło sie spotkanie pani HALSZKI PODGÓRSKIEJ - DUTKA z uczestnikami Szkoły @ktywnego Seniora.

Halszka Podgórska-Dutka jest mieszkanką Krakowa. Prowadzi działalność artystyczną. Zajmuje się wieloma dyscyplinami sztuki. W prasie krajowej i zagranicznej publikowała krytyki literackie, utwory poetyckie. Jest autorką m.in. prezentacji poetyckiej wydawnictwa "Literarisches Arbeitsjournal" oraz zbiorów wierszy opublikowanych w Wydawnictwie "Miniatura"

Spotkanie zrealizowano w ramach projektu SUSCOM

 

GALERIA>>>