SeniorWeb to międzynarodowe Warsztaty Grundtviga odbywające się w dniach 21-27 kwietnia w Krakowie, realizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie (TPNK) we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie i Euroconsults w Berlinie.

Gościliśmy osoby z Bułgarii, Czech, Finlandii, Irlandii, Słowenii, Łotwy, Rumunii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Podstawowym celem Warsztatów było podzielenie się z uczestnikami spotkań naszymi doświadczeniami oraz przekazanie profesjonalnego kompendium wiedzy w zakresie zachęcania seniorów z dziewięciu państw europejskich do korzystania z nowych technologii ICT w życiu codziennym, jak i do aktywności środowiskowej oraz społecznej.

Większość spotkań odbywała się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, partnerskiej instytucji realizującej wspólnie z TPNK program „Szkoła @ktywnego Seniora”. Szczególną wagę przywiązuje się w nim do przeszkolenia jak największej grupy seniorów w zakresie korzystania z nowych technologii komunikacyjnych ( w tym z komputerów, Internetu, na różnych poziomach, od podstawowego do zaawansowanego). Umiejętności te traktujemy jako środek (nie cel ) pozwalający -z jednej strony- na zapobieżenie wykluczeniu, a –z drugiej strony - na pełniejszy rozwój własnej aktywności i kreatywności.

Realizowane projekty międzynarodowe (w tym większość skierowanych do osób starszych; głównie w ramach programu Grundtvig) stanowiły podstawę do podjęcia się zorganizowania międzynarodowych Warsztatów dla seniorów z 9 państw europejskich. Podczas spotkań, warsztatów, wykładów dokonano m.in. przekrojowej analizy potrzeb środowiska seniorów w skali całej Europy. Szkolenia prowadzili trenerzy z TPNK, WBP w Krakowie oraz EuroConsults (Berlin).

W działania zostali włączeni również członkowie Szkoły @ktywnego Seniora. Bardzo Państwu dziękujemy za zaangażowanie, dzielenie się wiedzą.

Swoje wrażenia uczestnicy Warsztatów zamieszczają na stworzonym w tym celu blogu, który począwszy od 22 kwietnia sukcesywnie zapełnia się relacjami z przebiegu projektu.

OPIS>>>

PROGRAM>>>

GALERIA:

22.04.2013 (poniedziałek) >>>

23.04.2013 (wtorek )>>>

24.04.2013 (środa)>>>

25.04.2013 (czwartek) >>>

26.04.2013 (piątek) >>>

27.04.2013 (sobota) >>>

INFORMACJA>>>

 

BLOG>>>