Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest członkiem Koalicji "Dojrz@łość w sieci"

28 maja 2013 roku odbyło się w Warszawie spotkanie prezesów organizacji tworzących Koalicję, podczas którego omówiono efekty dotychczas realizowanych projektów, podsumowano wspólnie podejmowane działania i dyskutowano nad inicjatywami, jakie należy podjąć w przyszłości

Gośćmi spotkania byli Lider Cyfryzacji, pan Włodzimierz Marciński oraz Krzysztof Król, doradca Prezydenta RP

Zapraszamy do zapoznania się z fotograficzną relacją z tego spotkania, a szczególnie do obejrzenia filmiku obrazującego dotychczasowe działania Koalicji

FILM>>>