11 czerwca 2013 roku odbyło się w Bibliotece na Rajskiej spotkanie podsumowujące projekt "RAZEM znaczy LEPIEJ".

Celem Projektu jest - poprzez poszerzanie i wykorzystanie wiedzy komputerowej w połączeniu z wiedzą życiową i historyczną osób „Pokolenia 60+” – zapobieganie ich wykluczeniu cyfrowemu i społecznemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych. Równocześnie - poprzez zajęcia poprawiające kondycję fizyczną: ruchowe, sportowe - promowanie zdrowego stylu życia, wspieranie międzypokoleniowej integracji.

Spotkanie rozpoczęło się prezentacją założeń i rezultatów projektu, które przedstawiła koordynatorka S@S pani Maria Jedlińska.

Wykład - zatytułowany "Spacer po zakamarkach historii Krakowa" - wygłosił znany i lubiany miłośnik historii i mieszkańców Krakowa, pan red. Mieczysław Czuma.

Na zakończenie osoby aktywnie angażujące sie w działania projektowe otrzymały certyfikaty i podziękowania od koordynatora Projektu ( ok. 50 osób!).

Wszystkim Państwu dziękujemy za poświęcony czas i realizację zadań w ramach naszych ponad półrocznych warsztatów i seminariów!

Dziękujemy również za tak liczne przybycie. Sala nie mieściła wszystkich zainteresowanych tematyką spotkania.

Projekt realizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie został dofinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu ASOS 2012-2013

GALERIA>>>