W dniu 27 sierpnia 2013 roku w ramach działań prowadzonych w "Szkole @ktywnego Seniora-S@S" odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie pierwsze ze spotkań przewidzianych w projekcie „SENIORZY DECYDUJĄ – Dialog Obywatelski Seniorów w Krakowie” realizowanym przez Pracownię Obywatelską.

Debatę prowadzili trenerzy ze stowarzyszenia Pracownia Obywatelska. Krótką prezentację na temat realizowanych projektów oraz polityk społecznych przedstawiła dr Maria Jedlińska z WBP w Krakowie ( koordynator S@S, Członek Rady ds. Polityki Senioralnej przy Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej).

W spotkaniu, które zgromadziło liczną grupę seniorów ( w większości uczestników S@S), wziął również udział pan Mateusz Płoskonka (z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa).

Dyskusja dotyczyła problemów i potrzeb krakowskich seniorów, szans na ich włączenie w życie społeczne Miasta oraz możliwości tworzenia Rady Seniorów przy Urzędzie Miasta Krakowa, której zadaniem byłoby opiniowanie uchwał Rady Miasta pod kątem potrzeb osób starszych.

Uczestnicy S@S chętnie włączają się w tego typu inicjatywy tym bardziej, że w latach 2008-2009 był już realizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i WBP w Krakowie (w kooperacji z partnerami z 6 państw europejskich) projekt SEVIR dotyczący działań obywatelskich seniorów

Duże zainteresowanie tematem świadczy o potrzebie kontynuacji takich szkoleń.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania:

GALERIA>>>

 

Szczegóły dotyczące projektu są dostępne na stronie:

http://pracowniaobywatelska.pl/nasze-projekty/seniorzy-decyduja/