SKAŁKA to kolejne miejsce, jakie poznajemy w ramach poszerzania wiedzy o dzielnicach Krakowa.

Swoją wiedzą na temat historii tej części naszego Miasta dzielił się z uczestnikami spotkania dr Wojciech Momot (historyk).

Trasa wycieczki:

  • plac Juliusza Kossaka, przy którym stoi Kossakówka ( dom należący od połowy XIX w. do rodziny Kossaków),
  • pomnik Polski Walczącej ( położony na rogu ulic Zwierzynieckiej i Powiśle)
  • bulwar Czerwieński położony wzdłuż brzegu Wisły
  • kościół św. Michała Archanioła i św. Stanisława Biskupa
  • klasztor paulinów na Skałce

Spacer wzdłuż Wisły był też doskonałą okazją, aby opowiedzieć o mostach Krakowa, dawnych korytach Wisły, wzgórzu Wawelskim i legendach z nim związanych (Smok Wawelski), a także wzruszającej historii psa Dżoka, którego pomnik stoi w okolicach ul. Smoczej.

Główny celem wycieczki był oczywiście kościół na Skałce, miejsce kultu św. Stanisława, Patrona Polski. Obecność w tym miejscu była doskonałą okazją, aby porozmawiać o różnych teoriach próbujących wyjaśnić tło konfliktu, który głęboko odcisnął się na historii Polski, a dotyczył biskupa i króla Bolesława Śmiałego. Wycieczka do kościoła na Skałce miała również przypomnieć dzieje Krypty Zasłużonych – miejsca pochówku wybitnych Polaków

Zebrany materiał (teksty, zdjęcia), po odpowiednim opracowaniu przez członków Sekcji Redakcyjnej S@S, będą prezentowane w formie multimedialnej podczas otwartych spotkań organizowanych w nowym cyklu "multi-S@S-kultura"

Wycieczka jest jednym z elementów międzynarodowego projektu SUSCOM dofinansowanego w ramach Projektów Partnerskich Grundtviga 2012-2014

GALERIA>>>