22 października 2013 r. w Sali Kolumnowej Sejmu RP odbyła się konferencja Koalicji „Dojrz@łość w sieci” oraz Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych pt. „To nie wszyscy korzystają z internetu?”. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele administracji publicznej, biznesu i organizacji pozarządowych działających na rzecz zwiększania umiejętności cyfrowych Polaków.

W trakcie spotkania eksperci z zakresu edukacji cyfrowej rozmawiali o skutecznych metodach realizacji działań zwiększających kompetencje cyfrowe Polaków i jak najlepszym wykorzystaniu środków przeznaczanych na ten cel w nowej perspektywie finansowej.

W debacie udział wzięli m.in. Krzysztof Król z Kancelarii Prezydenta, Wincenty Elsner, Poseł na Sejm RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, Członek Komisji Finansów Publicznych, dr Dominik Batorski, współautor Diagnozy Społecznej i Tomasz Napiórkowski z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz przedstawiciele Koalicji „Dojrz@łość w sieci” ( m.in. Dagmara Krzesińska z UPC i Maria Jedlińska z WBP w Krakowie)

Relacja>>>

Zdjęcia>>>