9 kwietnia 2014 roku odbyło się otwarte spotkanie zatytułowane „ O deportacjach Polaków do Związku Sowieckiego ( na bazie rodzinnych wspomnień)” .

Pomysłodawczyni spotkania, pani Izabella Śliwińska, przedstawiła historie Polaków wywożonych w 1936 z Kresów I Rzeczpospolitej oraz w czasie II wojny światowej w głąb ZSRR. Fakty historyczne były przeplatane prywatnymi wspomnieniami oraz cytatami z literatury pięknej.

Izabella Śliwińska urodziła się w Kazachstanie. Tam ukończyła szkołę średnia. Jest absolwentką Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego ( studia magisterskie i doktoranckie). Obroniła pracę magisterską „Krakowiecki nieznany” o dziennikarzu „IKC”, który był więźniem łagru na Kołymie. Interesuje się polską poezją i prozą napisaną przez osoby represjonowane w ZSRR. Brała udział w programie dla seniorów „Przesłanie dla wnuka”, jest autorką scenariusza filmu „Opowieść z kazachstańskich stepów”, bohaterką którego jest kobieta deportowana do Kazachstanu w czasie wojny II wojny światowej.

W spotkaniu wzięła również udział Prezes Zarządu Związku Sybiraków ( Oddział w Krakowie) - pani Aleksandra Szemioth

Mamy nadzieję na kontynuację prelekcji po wakacjach

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu SUSCOM

 

GALERIA>>>