8 maja 2014 roku odbyła się międzynarodowa konferencja pt. „Instrumenty efektywnego rozwiązywania problemów społecznych początku XXI wieku” zorganizowana przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie

Stanowiła zwieńczenie realizowanego w ramach Programu Grundtvig projektu pt. „SUSCOM – Sustainable Self-help Adult Community Learning Model” (Model podtrzymania ciągłości uczenia się dorosłych we wspólnotach poprzez stosowanie technik samopomocy). Partnerami Projektu są organizacje z siedmiu państw europejskich ( Czechy, Grecja, Polska, Rumunia, Turcja, Wielka Brytania, Włochy)

Tematem konferencji była szeroko rozumiana problematyka dotycząca wyzwań, barier i trudności edukacyjnych występujących w odniesieniu do następujących grup społecznych:
• seniorów;
• osób i grup z deficytem edukacyjnym i kwalifikacji;
• imigrantów, mniejszości narodowych i grup etnicznych;
• niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie;

Wśród prelegentów byli naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego ( prof.dr hab. Andrzej Cechnicki, dr Piotr Prokopowicz), Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ( prof.dr hab. Joanna Konarska, prof.dr hab. Zofia Szarota), b. Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds Mniejszości Narodowych - dr Artur Paszko.

Zaszczyciła nas swoją obecnością pani Alina Respondek, Z-ca Dyrektora Programu Erasmus+ i Programu Grundtvig z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawiając m.in. zasady nowego Programu obowiązujące w latach 2014-2020.

Zebranych przywitała pani Renata Augustyn ( Kierownik Działu Edukacji, Nauki i Badń WBP w Krakowie) oraz dr hab.inż. Jerzy Jedliński ( prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie), który dokonał wprowadzenia do tematyki konferencji.

Zostały odczytane pisma skierowane do TPNK przez dr Władysława Kosiniak-Kamysza (Ministra Pracy i Polityki Społecznej RP), p. Marka Sowę ( Marszałka Województwa Małopolskiego) oraz p. Annę Okońską - Walkowicz ( Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds Polityki Społecznej)

W drugiej części konferencji prezentowane były referaty Partnerów Projektu reprezentujących organizacje i instytucje siedmiu państw europejskich.

Miła niespodziankę stanowił oryginalny występ Zespołu S@S ( w składzie: panie Urszula Grabka, Małgorzata Paluch, Halina Windak oraz pan Andrzej Kotulski)

 

W dniu następnym ( 9 maja 2014) Partnerzy Projektu spotkali się na kończącym projekt spotkaniu roboczym . Podsumowali 2-letni okres jego realizacji, rezultaty oraz sposób ewaluacji.

W godzinach popołudniowych zwiedzali Kraków w towarzystwie naszych Seniorek - pani Haliny Bednarskiej i Marii Szumskiej. Panie w języku angielskim i włoskim opowiadały o ciekawej historii naszego Miasta

 

Wszystkim Prelegentom, Uczestnikom i Osobom zaangażowanym w pomoc przy przygotowaniu tak ważnych spotkań

BARDZO DZIĘKUJEMY!

 

OPIS KONFERENCJI>>>

PROGRAM>>>

GALERIA ( konferencja)>>>

GALERIA (spotkanie Partnerów Projektu)>>>

Artykuły w mediach:

DZIENNIK POLSKI>>>