23 maja 2014 roku, z okazji kończącej się II edycji projektu "O finansach...w bibliotece", odbyło się w MBP w Limanowej ( Małopolska) spotkanie bibliotekarzy z regionu.

Projekt „O finansach… w bibliotece” służy zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania z bankowości elektronicznej. Ma na celu także przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej ( więcej o Projekcie TUTAJ>>>)

Na zaproszenie Koordynatora Regionalnego projektu dr Wojciecha Momota (WBP w Krakowie) wykład o bibliotece cyfrowej wygłosił mgr Wojciech Kowalewski (WBP w Krakowie).

Koordynatorka S@S - dr Maria Jedlińska - przedstawiła założenia i rezultaty realizowanych projektów skierowanych do osób starszych. W kontekście krajowych i europejskich polityk omówiła możliwości realizowania działań korzystając z różnych źródeł ich finansowania.