30 czerwca 2014 roku, z okazji kończącej się II edycji projektu "O finansach...w bibliotece", odbyło się w MBP w Andrychowie ( Małopolska) spotkanie bibliotekarzy z regionu.

Projekt „O finansach… w bibliotece” służy zwiększeniu u osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w małych miastach, umiejętności niezbędnych do poruszania się w świecie finansów, korzystania z bankowości elektronicznej. Ma na celu także przygotowanie bibliotekarzy do prowadzenia spotkań edukacyjnych poświęconych tematyce edukacji ekonomicznej ( więcej o Projekcie TUTAJ>>>)

Podczas spotkania Andrychowie przedstawiono "dobre praktyki" (biblioteki z Trzebini, Chrzanowa, Bukowna i Zielonek).

Na zaproszenie Koordynatora Regionalnego projektu dr Wojciecha Momota (WBP w Krakowie) wykład ""Senior w …bibliotece: kompetencje społeczne - co to takiego?" wygłosiła dr Maria Jedlińska (koordynator S@S)

GALERIA>>>