W dniu 8 września 2014 roku, w ramach współpracy z Fundacją Bez Przeszkód działającą na rzecz pełniejszego, niezależnego funkcjonowania osób niewidomych w społeczeństwie w Bibliotece na Rajskiej odbyło się otwarte spotkanie informacyjne, podczas którego został przedstawiony projekt “Seniorzy bez przeszkód”. Projekt skierowany jest do osób 60+ mieszkających na terenie Krakowa, poszukujących alternatywnej formy spędzenia wolnego czasu, chcących poznać najciekawsze miejsca Krakowa, pomagając przy tym osobom niewidomym w niezależnym funkcjonowaniu i rozwijaniu swoich zainteresowań.

Celem projektu jest aktywizacja osób starszych na rzecz osób niewidzących w ramach świadczenia pracy wolontarystycznej, zmniejszenie lęku przed niepełnosprawnością osób starszych, a także zmiana wizerunku osób niewidomych wśród seniorów.

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w warsztatach “Pokaż świat Twoimi oczami”, które pozwolą im wcielić się w rolę przewodnika osoby niewidomej oraz w spacerze edukacyjno-integracyjnym, podczas którego wspólnie z nimi zwiedzą najpiękniejsze miejsca Krakowa.

Warsztaty obejmą następującą tematykę:

  • aspekty prawne wolontariatu,
  • postrzeganie świata przez osoby ociemniałe i niewidome,
  • rola zmysłów w funkcjonowaniu osób niewidomych,
  • poruszanie się osób niewidomych – prezentacja technik poruszania się osoby niewidomej (instruktor orientacji przestrzennej),
  • zajęcia praktyczne (orientacja przestrzenna i poruszanie się osób niewidomych, ćwiczenia praktyczne, audiodeskrypcja jako wsparcie edukacji kulturalnej osób niewidomych, tyflografika, alfabet Brajla, sprzęt ułatwiający funkcjonowanie osób niewidomych i słabowidzących, poruszanie się w terenie).

Podczas spacerów organizowanych wspólnie z osobami niewidomymi nastąpi zwiedzanie Drogi Królewskiej, Dzielnicy Kazimierz, Muzeum Biskupa Erazma Ciołka wraz z przewodnikiem oraz integracja między grupą seniorów pełnosprawnych i osób z niepełnosprawnością wzroku.

 

Więcej informacji jest dostępnych również na stronie www.bezprzeszkod.pl

 

GALERIA>>>