W dniach 15-19 września 2014 nasz Zespół S@S brał udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Scenicznym "Starsi Panowie Dwaj", który odbył się w Solinie (Bieszczady).

Przegląd adresowany jest do amatorskich zespołów artystyczno - scenicznych seniorów działających na terenie całej Polski – w Klubach Seniora, które funkcjonują : w organizacjach pozarządowych, jednostkach samorządowych, jednostkach kultury i jednostkach pomocowych. Celem Przeglądu jest: prezentacja dorobku artystycznego, promowanie twórczości, talentów i kreatywności osób starszych.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II w Krakowie.

Zespół S@S wystąpił w składzie:

Małgorzata Paluch (kierownictwo artystyczne), Marta Naprawska, Urszula Grabka oraz Bogdan Ziółkowski.

GRATULUJEMY ZESPOŁOWI WYSTĘPU, NAGRÓD I DYPLOMÓW!