W kwietniu 2014 roku rozpoczął się projekt "Polskie Centrum Kompetencyjne w Berlinie" zainicjowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie i Polską Radę Społeczną w Berlinie, finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej.

Do udziału w projekcie zostali zaproszenie przedstawiciele urzędów, instytucji i organizacji zajmujących się sprawami Polaków przebywających w Niemczech. Celem spotkań jest przybliżenie problemów nowej migracji z Polski, określenie barier prawnych i instytucjonalnych, rozwijanie kreatywności, wskazywanie na możliwości zaangażowania się w nowe działania.

Działania S@S były m.in. przykładem skutecznie realizowanego włączenia społecznego i cyfrowego osób starszych w działania lokalnej społeczności we współpracy z młodszym pokoleniem. Seminarium prowadziła dr Maria Jedlińska (koordynator S@S)

Więcej>>>

GALERIA>>>