25 września 2014r odbyło się spotkanie w Kawiarence Akademii Obywateli Trzeciego Wieku pt. „Kraków – miasto dla aktywnych seniorów?”. Projekt jest realizowany przez Fundację Stańczyka w ramach programu ASOS

Tematy spotkania i zaproszenie goście:

 • Potrzeby krakowskiego środowiska seniorów
  Dyskusję prowadziła dr Lidia Maria Jedlińska (doktor nauk przyrodniczych, specjalista ds. integracji społecznej oraz pomysłodawca i koordynator Szkoły @ktywnego Seniora prowadzonej przez Dział Edukacji, Nauki i Badań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie oraz Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie; praktyk z prawie dwudziestoletnim doświadczeniem w obszarze edukacji pozaformalnej – „uczenia się przez całe życie”, menadżer międzypokoleniowych projektów krajowych i międzynarodowych związanych z edukacją i integracją osób dorosłych; Członek Rady ds. Polityki Senioralnej - organu pomocniczego Ministra Pracy i Polityki Społecznej)
 • Seniorze – bądź aktywny!
  Dyskusję prowadziła Iwona Krzykalska-Skoczołek - zastępca dyrektora Fundacji Ukryte Skrzydła, koordynator Klubu „Fruwająca Ryba”, w którym swoje miejsce ma Seniorski Klub Wolontariusza; pedagog, socjoterapeuta; przygodę z seniorami rozpoczęła w roku 2011, od tej pory koordynuje i realizuje projekty, w ramach których co tydzień spotyka się z grupą zaprzyjaźnionych seniorów; uważa, że najważniejsze w pracy jest stworzenie dobrego klimatu, aby ludzie się polubili i chcieli ze sobą współpracować; nie daje seniorom gotowych rozwiązań, ale mobilizuje ich do aktywności na rzecz innych, wspólnie z nimi podejmuje wyzwania i odkrywa „ukryte skrzydła”, czyli drzemiący w każdym z nas potencjał.
 • Jak działać na rzecz poprawy jakości życia osób starszych?
  Dyskusję prowadziła dr Julita Maciejewicz-Ryś - wiceprezes Stowarzyszenia Akademia Pełni Życia im. Joanny Boehnert, z wykształcenia mikrobiolog, obecnie na emeryturze, od wielu lat aktywnie działa na rzecz osób w starszym wieku równocześnie uczestnicząc także w różnorodnych działaniach edukacyjnych skierowanych do osób po 50 roku życia.
 • Dlaczego edukacja osób starszych stała się cywilizacyjną koniecznością?
  Dyskusję prowadziła Ewa Piłat - Pełnomocnik Rektora UJ ds. Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
 • Integracja i aktywizacja krakowskiego środowiska senioralnego
  Dyskusję prowadziła Janina Woźniak – od lutego 2014 r. koordynator wolontariuszy w Krakowskim Centrum Seniora przy Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, z wykształcenia chemik-ceramik, wiele lat przepracowała w szkolnictwie, inicjatorka powstania Krakowskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Uczeń”.

DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE!