SENIORZE - Twój wybór, Twoja szansa!

UWAGA: wyjątkowo, dodatkowe spotkanie odbędzie się 4 listopada br (wtorek), godz.10.00; Biblioteka na Rajskiej.

Jaką rolę wybierasz? Godzisz się być maszynką do głosowania czy świadomym swoich decyzji obywatelem?

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnym obywatelskim projekcie skierowanym do osób starszych. Stanowi on rozszerzenie wcześniej realizowanego międzynarodowego przedsięwzięcia pt.SEVIR.

Zbliżają się wybory samorządowe. Zadajmy sobie pytanie czy chcemy świadomie wybierać? Warto wiedzieć kto o czym decyduje i jaki na takie decyzje mamy wpływ!

Seniorzy jako grupa, nie jest skazana na bezradność wobec władzy albo tylko na protesty po jej decyzjach. Wcześniej jednak należy poznać kto, za co i przed kim odpowiada. Jaka jest różnica między „polityką” a „upartyjnieniem”.

O tym będzie szansa się dowiedzieć podczas bezpłatnych szkoleń pt. „Jak się poruszać w przestrzeni publicznej?” prowadzonych przez doświadczonych ekspertów ( m.in. pracowników naukowych, samorządowców praktyków)

Podczas szkoleń dowiecie się Państwo między innymi:

 • jakie są uprawnienia i za co odpowiada prezydent miasta, marszałek i zarząd województwa, wojewoda, starosta, zarząd powiatu, wójt, przewodniczący zarządu dzielnicy czy sołtys
 • jakie są, czym się różnią, i jak oceniać organy władzy: wykonawcze (zarządy) i stanowiące (rady, sejmiki)
 • komu podlega policja, straż pożarna, straż miejska
 • jak zorganizowane są: służba zdrowia, edukacja, pomoc społeczna
 • do jakich informacji masz prawo i jak je uzyskać
 • na co i jak każdy mieszkaniec (Ty, ja, oni) może mieć wpływać
 • o czym „radzą” radni i czy słusznie niekiedy wydają się „bezradni”
 • czy w samorządzie jest miejsce na politykę i jaka jest różnica między polityką a partyjniactwem?
 • czy urzędy mogą WSZYSTKO?
 • czy i kiedy zadłużenie miasta jest groźne oraz jak zrozumieć budżet jednostki publicznej
 • i o wielu innych ważnych sprawach.

Będziemy:

 • odwiedzać Radę Miasta i jej komisje. Przekonamy się „jak to działa”
 • zadawać pytania kandydatom w wyborach, a może nawet organizować z nimi spotkania – niech poczują nasz oddech i świadome podejście
 • analizować programy wyborcze ugrupowań – czy są „kiełbasą wyborczą” czy realną wizją rozwoju
 • prowadzić forum internetowe

Wśród wykładowców są między innymi:

mgr Ewa Kosińska - praktyk psycholog, psychoterapeuta z dużym doświadczeniem dotyczącym integracji i edukacji osób starszych, pracy w zespołach, komunikacji interpersonalnej

dr hab.inż. Jerzy Jedliński - sekretarz Związku Miast Polskich(1997 -2003), współprzewodniczący Zespołu ds. administracji publicznej i bezpieczeństwa obywateli Komisji wspólnej rządu i samorządu terytorialnego (2001-2003), delegat Polski do Komisji Komitet Regionów UE – Samorząd Polski (w okresie przedakcesyjnym), wiceprezydent Krakowa w Zarządzie prof.Andrzeja Gołasia (1998-2002), wykładowca uniwersytecki

dr Artur Paszko - dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie ( 2003-2007), dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego (2007-2010), pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds Mniejszości Narodowych i Grup Etnicznych (2000-2003), doświadczony wykładowca oraz menadżer

Krzysztof Perkiewicz - doktorant w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych (Urząd Statystyczny w Krakowie). Zainteresowania naukowe koncentruje na tematyce związanej ze środowiskiem społecznym miast, rozwojem regionalnym i gospodarką przestrzenną – przemianami społeczno-ekonomicznymi i funkcjonalno-przestrzennymi miast (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa). Pełni funkcje Wiceprezesa Fundacji Talentum Humanum

 

Termin: każda środa października i listopada 2014 (godz.10.00-14.00)

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, sala 247 (IIp)

ZAPISY (tylko dla osób, które nie zapisały się podczas pierwszego spotkania):

 • albo bezpośrednio przed pierwszym spotkaniem (8.10.2014)

 

Zapraszamy do udziału w Projekcie.

Skorzystaj z szansy! Ta wiedza z pewnością będzie przydatna!

Projekt realizowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie, dofinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Informacja na stronie MRPiPS TUTAJ>>>