W dniach 9-11 października 2014 roku Zespół S@S brał udział w II Przeglądzie Scenicznym Klubów Seniora w Małopolsce. Podobnie, jak podczas wcześniejszych występów, był niezwykle ciepło przyjmowany przez publiczność.

Zespół wystąpił w składzie:

  • pani Małgorzata Paluch (kierownik artystyczny)
  • pani Marta Naprawska
  • pani Halina Windak
  • pan Andrzej Kotulski
  • pan Bogdan Ziółkowski

Festiwal organizowany jest przez Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym i Niepełnosprawnym im. Papieża Jana Pawła II