Uczestnicy realizowanego w ramach S@S projektu "Seniorzy w przestrzeni publicznej" wzięli udział w ostatniej w tej kadencji sesji Rady Miasta Krakowa. Swoimi wrażeniami będą się dzielić na utworzonym w ramach projektu forum dyskusyjnym.

Projekt koordynuje Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (dofinansowanie FIO 2014)

GALERIA>>>