Tegoroczne Małopolskie Forum Seniorów organizowane w Krakowie w dniu 25 listopada 2014 roku przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów przebiegało pod hasłem: " Bezpieczni w sieci"

Jednym z uczestników panelu dyskusyjnego była dr Maria Jedlińska (koordynator S@S)

relacja TELEWIZJI POLSKIEJ>>> (czas 8:43)