Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z 38 instytucjami otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne Seniorom”. Certyfikat ten jest wyrazem uznania za działania, jakie na rzecz Seniorów, od wielu lat prowadzi WBP w Krakowie za pośrednictwem Działu Edukacji, Nauki i Badań. Warto zaznaczyć, iż Biblioteka otrzymuje ten certyfikat już kolejny rok z rzędu.

Podczas uroczystej Gali Finałowej 8 grudnia, laureaci akcji „Miejsce przyjazne seniorom" nagodzeni zostali certyfikatami, przyznanymi wspólnie przez Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowę. Certyfikaty wręczali: Anna Okońska-Walkowicz Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Polityki Społecznej, Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. IV edycja akcji „Miejsce przyjazne seniorom" wzorem poprzednich zorganizowana była wspólnie przez Miasto Kraków i Województwo Małopolskie.

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do seniorów, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna była spełniać wiele kryteriów m.in.: posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych, utrzymywać i rozbudowywać ofertę, umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą, posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych, być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom, być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Organizatorami i realizatorami akcji ze strony Gminy Miejskiej Kraków jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa – Referat ds. Młodzieży i Seniorów, ze strony Województwa - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

opr. Lidia Staromłyńska