Została uruchomiona Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie - EPALE (http://ec.europa.eu/epale/).

Platforma dedykowana jest profesjonalistom z obszaru uczenia się dorosłych: szkoleniowcom, wolontariuszom, decydentom, naukowcom i innym osobom zajmującym się/zainteresowanym tą tematyką. Celem platformy jest wspieranie współpracy specjalistów edukacji dorosłych z całej Europy i tworzenie interaktywnej ogólnoeuropejskiej społeczności profesjonalistów z tego obszaru.

Platforma EPALE zarządzana jest za pośrednictwem Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Stronę techniczną i administrowanie platformą zapewnia Centralne Biuro EPALE usytuowane w Ecorys (Wielka Brytania). W każdym kraju funkcjonuje Krajowe Biuro EPALE. W Polsce Biuro to działa w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pełniącej rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Wdrażanie EPALE w Polsce będzie wspierane przez ekspertów z dziedziny edukacji dorosłych nazywanych Ambasadorami Elektronicznej platformy uczenia się dorosłych w Europie.

Z radością informujemy, że w grupie Ambasadorów jest dr Maria Jedlińska (koordynator S@S)