W dniach 18 -19 grudnia 2014 odbyła się w Krakowie konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Regionów, urzędów marszałkowskich, kuratoriów.

Spotkanie otworzyła Ewa Dudek - Wiceminister Edukacji Narodowej oraz Jarosław Jankowski - Zca Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych MEN.

Przedstawione zostały szczegółowe informacje na temat oczekiwanych efektów działań na poziomie regionalnym i centralnym w obszarze edukacji.

Na zaproszenie Organizatorów udział w konferencji wzięła dr Maria Jedlinska (koordynator S@S) przedstawiając założenia i rezultaty edukacji osób o niskich kwalifikacjach cyfrowych, prowadzonej przez biblioteki publiczne, a szczególnie w ramach "Szkoły @ktywnego Seniora" w WBP w Krakowie.

Na stronie MEN dostępna jest informacja o konferencji, w tym wszystkie prezentacje przedstawione w części dotyczącej uczenia się osób z niskimi kwalifikacjami / kompetencjami.

http://efs.men.gov.pl/dodatki/moc-w-regionach-2/
http://efs.men.gov.pl/dodatki/moc-w-regionach-2/prezentacje.html

 

GALERIA ZDJĘĆ >>>