Z radością informujemy, że Program S@S zostanie wpisany do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk" Rzecznika Praw Obywatelskich RP. W piśmie skierowanym do Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie (partnera Programu S@S) czytamy między innymi:

-----------------------------------------

Szanowni Państwo,

 

Pragnę poinformować, że ogłoszony przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisję ds. Osób Starszych działającą przy RPO proces wyłaniania projektów do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych” dobiegł końca.

 

Spośród 100 projektów nadesłanych przez samorządy terytorialne i organizacje społeczne Komisja przyjmując szereg kryteriów, których spełnienie było warunkiem koniecznym do zakwalifikowania projektu, wyłoniła łącznie 24 praktyki, które zostaną wpisane do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”.

 

Doceniając Państwa działalność i podejmowane starania na rzecz osób starszych serdecznie gratulujemy ciekawych inicjatyw, dziękując jednocześnie za podzielenie się z nami promowanymi przez Państwa Dobrymi Praktykami. Miło nam poinformować, że nadesłany przez Państwa projekt „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" spotkał się z dużym uznaniem wśród grona ekspertów, które postanowiło uhonorować go wpisem do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk”.

 

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy zapału i dziękujemy za podzielenie się z nami wspaniałymi pomysłami.

Z poważaniem,

 

Aneta Słomka

 

Zespół ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich