W styczniu 2015 roku wyemitowano w TVP Rzeszów i TVP Kraków kolejny odcinek międzynarodowego Programu Grupy Wyszehradzkiej KWARTET. Tym razem dotyczył aktywności seniorów w Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w Polsce.

Relacja jest wynikiem wizyty w Sekcji Krajoznawczej „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” realizatorów Programu: pani Katarzyny Kotuli i pana Macieja Dźwigaja.

W Programie pokazano m.in. działania prowadzone przez tę Sekcję oraz udział w realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie polsko- węgierskim projekcie OFF2013 – Seniors and families taking time in off-peak season through exchanges between Hungary and Poland („ Wyjazdy turystyczne seniorów i rodzin w okresie pozasezonowym w ramach wymiany między Węgrami a Polską”). Projekt zakłada stworzenie modelu pozasezonowej turystyki społecznej, a nasi Seniorzy - przesyłając swoje opinie w formie wypełnionych ankiet - wnieśli znaczący wkład w tworzenie tej oferty.

RELACJA TVP: http://rzeszow.tvp.pl/18163886/aktywni-emeryci

GALERIA ZDJĘĆ>>>

Projekt prowadzony jest przez konsorcjum, w którym uczestniczą: Węgierska Narodowa Fundacja Wypoczynkowa, Węgierskie Stowarzyszenie Wiejskie i Agroturystyczne, Węgierskie Ministerstwo Gospodarki, Węgierskie Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji i ma na celu ułatwienie międzynarodowej wymiany seniorów i rodzin pomiędzy Węgrami a Polską. Strona internetowa Projektu: http://calypso-off2013.eu/pl