W dniu 27 marca 2015 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” odbyły się szkolenia komputerowe, włączone w doroczną ogólnoeuropejską kampanię „Tydzień z Internetem” (Get Online Week). Jej celem jest zachęcenie jak największej liczby osób do poznania możliwości, jakie daje Internet oraz rozwijania umiejętności cyfrowych.

Kampania wpisuje się w szerszą inicjatywę Komisji Europejskiej na rzecz zdobywania i podnoszenia umiejętności cyfrowych potrzebnych pracownikom we współczesnej gospodarce (Grand Coalition for Digital Jobs), w cele Europejskiej Agendy Cyfrowej, Szerokiego Porozumienia na rzecz Umiejętności Cyfrowych oraz Koalicji „Dojrz@łość w Sieci”, której członkiem jest m.in. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

Tematy przewodnie tegorocznej kampanii:

• rozwój umiejętności cyfrowych (digital empowerment) – budowanie umiejętności cyfrowych wymaganych na rynku pracy,

• włączenie cyfrowe (digital inclusion) – zapewnienie wszystkim szansy na włączenie się w świat cyfrowy, zwłaszcza osobom nie korzystającym dotychczas z Internetu.

 

W WBP w Krakowie zorganizowano dwa rodzaje spotkań dla Seniorów:

1. dla początkujących - z Podstaw Internetu

Podczas szkolenia grupa starszych osób nauczyła się zakładać swoją skrzynkę pocztową na gmail.com (wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail z załącznikiem i bez). Pokazano strony internetowe instytucji i organizacji zrzeszających seniorów z Krakowa i okolic, które posiadają bogatą ofertę edukacyjną skierowaną do osób tej grupy wiekowej (między innymi: ww.sas.tpnk.org.pl oraz facebookową stronę „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” )

Prowadząca zajęcia: Joanna Zagórska (WBP w Krakowie)

2. dla zaawansowanych - „Obsługa serwisu internetowego Youtube” (cykl: „Usługi Google”)

Kursanci dowiedzieli się czym jest Youtube, kiedy powstał oraz nabyli umiejętności z zakresu praktycznego wykorzystania serwisu w życiu codziennym, takich jak wyszukiwanie i ustawienia filmów, ocenianie i komentowanie filmów, subskrybowanie kanałów, tworzenie playlist, synchronizowanie. Omówiono również działanie platformy e-learningowej Moodle, na której znajdują się materiały dydaktyczne dla Seniorów.

Prowadzący zajęcia: Ewa Brożek, Marta Jachimczyk, Joanna Moskal (WBP w Krakowie).

 

Uczestnicy kursów wykazali duże zainteresowanie tematyką zajęć i z zaangażowaniem wykonywali polecenia trenerek. Nabyte umiejętności z pewnością ułatwią im poruszanie się w zawiłościach wirtualnego świata.

Więcej o kampanii „Tydzień z Internetem 2015” TUTAJ>>>

----------------------------------------------

 

GALERIA>>>