W dniach 9 - 12 września 2015 roku odbyło się w Nowym Sączu i w Krynicy FORUM III WIEKU.

Rozpoczęło je Międzynarodowe Spotkanie liderów polskich UTW z Białorusi (Grodno), Ukrainy (Lwów), Austrii (Wiedeń) oraz Towarzystwa Języka i Kultury Polskiej w Zaporożu na Ukrainie.

Pani Alina Respondek - Dyrektor Edukacji Dorosłych Narodowej Agencji Erasmus+, przedstawiła ten program oraz międzynarodową platformę EPALE

W pierwszym dniu odbyła się również debata " Partycypacja osób starszych w życiu publicznym. Stan obecny i wyzwania na przyszłość". Wzięli w niej udział m.in. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, Minister Skarbu Państwa Andrzej Czerwiński, Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów dr Elżbieta Ostrowska oraz Prezes Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW. Omówiono aktualne sprawy i projekty rządu oraz perspektywy dalszych działań.

W drugim dniu Forum, które odbywało się w Krynicy w ramach Forum Ekonomicznego dominowały tematy związane ze starzejącym się społeczeństwem i polityką senioralną.

Odbyły się dwa panele zorganizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku:

  • "Demografia a gospodarka - ekonomiczne wyzwania procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na świecie. Srebrna gospodarka. społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)”
  • "Miasta/Gminy przyjazne starzeniu się społeczeństwa - samorząd terytorialny a zmiany demograficzne''.

W drugim panelu dyskusję prowadziła mec. Wiesława Borczyk. Udział wzięli:

  • Małgorzatą Stanowska - dyrektor Lubelskiego UTW,
  • Krzysztof Głomb - prezez Stowarzyszenia "Miasta w Internecie",
  • Jerzy Jedliński - prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie,
  • Ludwik Węgrzyn - prezes zarządu Związku Powiatów Polskich
  • Tejmuraz Chomeriki - krajowy koordynator Szwajcarskiego Biura Koordynacyjnego na Kaukaz Południowy (Gruzja)

Paneliści podkreślili rolę programów edukacyjnych - edukowani powinni być zarówno decydenci jak i seniorzy. Ci drudzy powinni być kształceni pod kątem bycia liderem w środowisku lokalnym.

Prof. Jerzy Jedliński, współtwórca „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” nawiązał do problemów polityki społecznej: "Nie ma uśrednionego seniora - europejskiego, narodowego, lokalnego czy gminnego. Konieczna jest polityka senioralna, zintegrowana i kompleksowa". Prezes Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie dodał, że podstawowym narzędziem sukcesu jest edukacja, również edukacja kadr własnych przez samorządy: Zaznaczył, że "inicjatywy finansowane powinny być w sposób ciągły".

Drugi dzień Forum III Wieku stanowił inspiracje do wielu nowych działań.

Zarządowi OFUTW dziękujemy za zaproszenie!

 

GALERIA>>>