TeachNET - learning and teaching with seniors and youth (2009 – 2011)

Projekt finansowany przez Komisje Europejską w ramach Programu Partnerskiego Grundtviga; nr:

PROJEKT UZNANY PRZEZ POLSKĄ NARODOWĄ AGENCJĘ ZA PRZYKŁAD „DOBREJ PRAKTYKI”

Partnerzy:

NIEMCY (koordynator), FINLANDIA, FRANCJA, POLSKA- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Kraków (www.rajska.info)

Grupa docelowa:

Grupę docelową projektu stanowią zarówno seniorzy jak i młodzi nauczyciele. Seniorzy korzystają z ulepszonych metod nauczania, natomiast nauczyciele mogą wykorzystać zdobyte doświadczenie w celu większej profesjonalizacji.

CELE:

 • wypracowanie specjalnej oferty edukacyjnej dla nauczycieli prowadzących zajęcia z seniorami. Dostosowane do uczestnikow grupy docelowej orginalne metody ćwiczeń oraz indywidualne wsparcie w trakcie nauki spowoduje skuteczniejsze opanowanie przez nich wiedzy.
 • wspieranie młodych nauczycieli w planowaniu i prowadzeniu szkoleń oraz opracowaniu skutecznych metod treningowych będących rezultatem współpracy seniorów i trenerów

Cele projektu były realizowane w trzech ścieżkach programowych skierowanych do: nauczycieli, seniorów, organizacji (w przypadku Polski - bibliotek)

Dla nauczycieli:

 • umożliwienie wykreowania oryginalnych metod nauczania seniorów pod kątem potrzeb tej grupy, tj. nauczanie poprzez zastosowanie nowych możliwości wyjaśniania, specyficznych ćwiczeń, itp
 • zachęcanie do wdrażania nowych metod uczenia w organizacjach partnerskich

Dla seniorów:

 • zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii (w szczególności komputera),
 • umożliwienie używania Internetu w celu poszerzenia wiedzy i zdobywania większej ilości informacji pod kątem konkretnych potrzeb.
 • umożliwienie wykorzystania poczty e-mail w kontaktach z równieśnikami w Europie

Dla bibliotek:

 • poszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej pod kątem osób starszych
 • wymiana doświadczeń

 

Cele realizowane były poprzez:

 • organizację międzynarodowych spotkań trenerów i osób zaangażowanych w realizację projektu (Selb, X.2009; Helsinki, V.2010; Paryż, X.2010; Krakow, IV.2011)
 • przedstawienie oryginalnych metod nauczania seniorów w organizacjach partnerskich ( w postaci prezentacji multimedialnych)
 • wdrożenie wybranych metod w organizacjach biorących udział w projekcie (od czerwca 2010)
 • przeprowadzenie serii szkoleń komputerowych z podstaw obsługi komputera i Internetu oraz obsługi bibliotecznych baz danych i tworzenia albumów zdjęć,
 • organizację III i IV Międzynarodowej Komputerowej Olimpiady Seniorów ( 2010, 2011)
 • przeprowadzenie serii warsztatów (seminariów) dla seniorów w celu promowania idei “kształcenia ustawicznego” opartego o nowe technologie i promocji bibliotek cyfrowych,
 • przeprowadzenie serii warsztatów (seminariów) dla bibliotekarzy Województwa Małopolskiego z zakresu promocji “Szkoły @ktywnego Seniora” jako dobrej praktyki oraz poszerzenia wiedzy z metod pracy z osobami starszymi (psycholog)
 • przygotowanie do druku książki “Małopolska w naszej pamięci i fotografii” (Kraków, 2011r) redagowanej przez uczestników "Szkoły @ktywnego Seniora" (w wersji polskiej i angielskiej)
 • organizację II Międzynarodowej Konferencji “Seniorzy w Nowoczesnym Społeczeństwie Europejskim: nowe technologie – moda czy koniecznośc” (Kraków, 2011r)

 

Więcej informacji na stronie internetowej: www.eseniors.eu oraz Dziennik Polski (wywiad)>>>