Internetowe Konto Pacjenta_M.Jedlińska (prezentacja; 2021)

Profil Zaufany_M.Jedlińska (prezentacja; 2021)

  PORADNIK DLA SENIORÓW (WBP w Krakowie, 2020)

 "Senior w Tatrach" cz.1_M.Krawczyk (prezentacja na spotkanie on-line Sekcji Krajoznawczej S@S; 2020)

Wyzwania dla języka komunikacji_L.M.Jedlińska (Szansa, 2019)

Rozwijanie aktywności Seniorów. Podejście racjonalne_L.M.Jedlińska (Szansa, 2019)

Osoby starsze w dobie cyfryzacji społeczeństwa_L.M.Jedlińska (Szansa, 2019)

Erwachsenenbildung für bürgerliche Aktivität (Teil I)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2018)

Erwachsenenbildung für bürgerliche Aktivität (Teil II)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2018)

Uczenie dorosłych okiem praktyka. EPALE 2017_M.Jedlińska (FRSE 2018, str.21, ISBN: 978-83-65591-36-4)

Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych (cz.I)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2017)

Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych (cz.II)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2017)

Education à l'activité civique des adultes (Partie I)_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

  Education à l'activité civique des adultes: entre théorie et pratique (Partie II)_L.M.Jedlińska (EPALE, 2018)

ATRAKCYJNIE I PRAKTYCZNIE spojrzenie na edukację osób starszych w dobie ICT_ M.Jedlińska (II FED, Warszawa, 21-11-2017)

  Wywiad w Radio Kraków z dr Maria Jedlińską (2017)

Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych_M.Jedlińska (FRSE 2017, str.104,  ISBN:978-83-65591-29-6)

CYBERSEC 2017_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

IFLA 2017. Kongres we Wrocławiu_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

II FED- wsparcie osoby uczącej się_FRSE 2017

Tożsamość kulturowa a dzisiejsza Europa_M.Jedlińska (EPALE, 2017)

"Plusy ujemne" technologii cyfrowych_M.Jedlińska (EPALE,2017)

Nowa kultura uczenia się_ Maria Jedlińska (I FED, Warszawa, 28-11-2016)

  Edukacja teatralna wsparciem procesów nauczania_M.Jedlińska (EPALE, 2016)

Pozaformalna edukacja w instytucjach kultury i organizacjach_L.M.Jedlińska (seminarium EPALE w Krakowie, 2016)

   Webinarium "Szkoła @ktywnego Seniora" _M.Jedlińska (LABIB: "Seniorzy w bibliotekach: mocne strony dojrzałości", 2016)

Wirtualny Uniwersytet III Wieku_M.Jedlińska (2015, EPALE)

BIBLIOTEKI – miejsca uczenia się i integracji społeczności lokalnych_M.Jedlińska (EPALE, 2015)

SUSCOM-Model (wersja angielska), Grundvig Project 2012-2014

SUSCOM-Model (wersja polska), Grundvig Project 2012-2014

Promocja dziedzictwa kulturowego na przykładzie S@S_M.Jedlińska (2014)

  Współczesna biblioteka w dobie demograficznych wyzwań _Lidia Maria Jedlińska (Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 4, s. 4-6)

Lepiej, więcej, skuteczniej: kompetencje społeczne_M.Jedlińska (Polskie Centrum Kompetencyjne, Berlin 2014)

Senior - aktywny wolontariusz_ M.Jedlińska (Biuletyn Kolpinga nr.7, 2014)

Nowoczesne technologie i Internet narzędziem świadomego obywatela_ M.Jedlińska (Biuletyn Kolpinga nr.3, 2014)

E-administracja (profil ePUAP)_Ł.Kucha, 2014)

Rola bibliotek w zdobywaniu kompetencji cyfrowych przez osoby nieaktywne zawodowo _M.Jedlińska (Konferencja MEN, Warszawa 2013)

School of active senior – project presentation and meeting with its organisers and workshop “SeniorWeb”_M.Jedlińska (Kraków, 2013)

Seniorzy na granicy wykluczenia społecznego_M.Jedlińska (Zeszyty Pracy Socjalnej UJ, Vol 18, No 3/2013)

  Biblioteki publiczne centrami „uczenia się przez całe życie” na przykładzie programu Szkoła @ktywnego Seniora _Lidia Maria Jedlińska (w: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej - funkcje i wyzwania w XXI wieku / pod red. Stanisława Skórki. – Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, 2013)

   Wywiad w TVP3Krakow z dr Marią Jedlińską, koordynatorką S@S (2012)

Demographic Change in European Cities - City practices for active inclusion _M.Jedlińska (str.18, Krakow – School @Active Seniors, 2012)

  "Szkoła SuperBabci i SuperDziadka" _wstęp do publikacji Lidia Maria Jedlińska (Warszawa : Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”, 2012)

 Seniorzy w nowoczesnym społeczeństwie europejskim _M.Jedlińska (Poradnik Bibliotekarza, str.25, 2011)

  Project VLEH, Craiova (Rumunia)_M.Jedlińska, 2011

Innowacyjne narzędzia i formy edukacji ułatwiające przekaz o wielokulturowym dziedzictwie Krakowa_L.M.Jedlińska (2011)

Radość (z)tworzenia_M.Jedlińska 2011

SAS - An Innovative Grundtvig- Supported Programme_Jerzy Jedliński (2011)

Trainings for Seniors_A.Będkowska (CIBIE WBP; w ramach projektu TeachNET, Finland 2010)

TeachNET activities_L.M.Jedlińska (RCIS WBP, w ramach projektu TeachNET, Finland 2010)

Europa seniorom-seniorzy Europie_Jerzy Jedliński (FRSE 2009, str.57, ISBN: 978-83-87716-99-8)

SEVIR Poradnik - Skuteczna partycypacja_J.Jedliński, A.Wiśniewska (Grundtvig, 2008)

SEVIR Poradnik - Umiejętności niezbędne do partycypacji_J.Jedliński, A.Wiśniewska (Grundtvig, 2008)

@ktywny obywatel a biblioteka publiczna_M.Jedlińska (2008)

ICT: Inter-Generation Dialogue_M.Jedlińska, E.Skoczkowa (Grundtvig; France 2008)

ICT: Access to modern technologies_M.Jedlińska (Grundtvig; Germany 2008)

Biblioteki kreatorami mobilności _M.Jedlińska (Europejski Dzień Pracy w Małopolsce, 2008)

  Seminarium Małopolskie Euro-Info_M.Jedlińska (CIBIE WBP, 2008)