10 września 2013 gościła w WBP w Krakowie delegacja przedstawicieli urzędów i organizacji pozarządowych z Frankfurtu. Głównym celem spotkania było zapoznanie się z działaniami prowadzonymi w ramach S@S

RELACJA>>>

Informacje na temat aktualnie organizowanych spotkań i szkoleń oraz ich dostępności znajdują się TUTAJ>>>

Zapraszamy do odwiedzania tej strony

Informacje dotyczące działań realizowanych w S@S w ramach różnych projektów są dostępne TUTAJ>>>

Edukacja finansowa

Zapraszamy ( osoby w różnym wieku) do udziału w cyklu bezpłatnych szkoleń z edukacji finansowej organizowanych w WBP w Krakowie ( ul. Rajska 1, pok.256)

Szczegóły >>>

„SZKOLENIE z e-LEARNINGU"

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły stacjonarne kursy komputerowe organizowane w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak można korzystać z platformy e-learningowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (E–learning – nauczanie z wykorzystaniem sieci komputerowych i internetu. Pozwala na ukończenie kursu, szkolenia, a nawet studiów bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej. Uzupełnia również tradycyjny proces nauczania)

Tematyka e-kursów:

Picasa – szkolenie ma na celu zapoznanie z podstawowymi funkcjami edycji zdjęć, tworzeniem albumów internetowych oraz udostępnianiem i przesyłaniem swoich zdjęć.

Word: edycja tekstów - szkolenie ma na celu zapoznanie z funkcjami programu, formatowaniem i stylami tekstu, możliwościami edycji i tworzenia dokumentów, a także zapisem i odczytem dokumentu z dysku.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Termin: piątek 30 sierpnia 2013 r., godz. 9.00 – 11.00

Prowadzący:
Joanna Zagórska (stażystka WBP w Krakowie)

Zgłoszenia na szkolenia poprzez formularz zapisu dostępny na stronie:

www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-wykady-seminaria/1237-szkolenie-z-e-learningu.html

"Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci"

WBP w Krakowie jest partnerem ogólnopolskiej Koalicji „Dojrz@łość w sieci”, która wspólnie z Szerokim Porozumieniem na rzecz Umiejętności Cyfrowych ogłasza II edycję konkursu „Dobre praktyki. Dojrz@łość w sieci”

Więcej:
http://dojrzaloscwsieci.pl/konkurs-dobre-praktyki.html

DIALOG OBYWATELSKI SENIORÓW W KRAKOWIE ( BRAK WOLNYCH MIEJSC)

Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie serdecznie zapraszają do udziału w spotkaniu organizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska w ramach projektu "Seniorzy decydują”.

Celem debaty będzie dyskusja dotycząca miejskiej i ogólnopolskiej polityki senioralnej, problemów i potrzeb krakowskich seniorów oraz powołania grupy doradczej w postaci Rady Seniorów lub Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Seniorów działającej przy Urzędzie Miasta Krakowa ( jej zadaniem będzie opiniowanie uchwał Rady Miasta pod kątem potrzeb i problemów osób starszych).

Termin: 27 sierpnia (wtorek), godz. 11.00

Miejsce: WBP w Krakowie, ul.Rajska 1 ( sala 53, parter)

Więcej informacji o projekcie znajduje się pod adresem: http://pracowniaobywatelska.pl/nasze-projekty/seniorzy-decyduja/

Forum III Wieku 2013

W dniach 4 - 7 września odbędzie się w Nowym Sączu i Krynicy kolejne już Forum III Wieku, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Forum jest cykliczną, międzynarodową konferencją, której celem jest zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi świat, a w szczególności Europa, w kontekście starzejącego się społeczeństwa oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych, a także środowisk gospodarczych do wypracowywania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego zagadnienia.

W sesjach plenarnych, panelach i debatach Forum III Wieku weźmie udział około 200 osób, w tym przedstawiciele kilkudziesięciu UTW z całego kraju oraz liderzy innych organizacji seniorskich, krajowi i zagraniczni uczestnicy Forum Ekonomicznego w Krynicy - Zdroju, wśród których są osobistości życia politycznego, naukowcy, przedstawiciele biznesu oraz organizacji pozarządowych.

Więcej>>>

WAKACYJNE KURSY KOMPUTEROWE

Zapraszamy do udziału w sierpniowych szkoleniach komputerowych:

 • "Na wakacje przez internet",
 • "Kocham kino – serwisy do oglądania darmowych filmów",
 • "Aukcje internetowe – sposób na szybkie i wygodne zakupy" ,
 • "Trening pamięci dla seniorów z wykorzystaniem gier internetowych"

Szczegóły i zapisy on-line na stronie:

http://www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-wykady-seminaria.html

Zapraszamy!

ZAJĘCIA ODWOŁANE

z powodu wysokich temperatur oraz urlopu prowadzącej spotkania trenerki uprzejmie informujemy, że wakacyjne plenerowe spotkania "Tańców świata" zostają w sierpniu odwołane

„Bel Paese” – spotkania z językiem włoskim

Zapraszamy miłośników Italii na krótki kurs języka włoskiego od podstaw. Zajęcia będą łączyć naukę języka z rozmowami na temat kultury i tradycji Włoch.

Grupa będzie składała się z nie więcej niż dziesięciu osób.

Prowadzący: Weronika Korzeniecka (studentka filologii włoskiej, praktykantka WBP w Krakowie),

Szczegóły TUTAJ>>>

Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco.

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

Taniec...w plenerze

Podobnie jak w ubiegłym roku zapraszamy na wakacyjne zajęcia z "Tańców Świata", które ze względu na sprzyjającą aurę będą się odbywać w plenerze. Inicjatorką spotkań jest prowadząca warsztaty pani Maja Strzelecka.

Grupa uczestników "Szkoły @ktywnego Seniora" spotyka się na Plantach (przy wejściu do Teatru im.Słowackiego) i poprzez ruch i taniec promuje aktywny tryb spędzania wolnego czasu.

Zapraszamy wszystkich chętnych pozostających w Krakowie na proste tańce do muzyki z różnych stron świata!

Termin: 30 lipca (wtorek), godz.10.00

Warsztaty są realizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Biblioteką na Rajskiej w ramach międzynarodowego projektu "SUSCOM" dofinansowanego przez Program "Uczenie sie przez całe życie"

WAKACYJNE SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Zapraszamy do udziału w wakacyjnych bezpłatnych szkoleniach komputerowych ( pierwszeństwo mają osoby nie biorące udziału we wcześniejszych kursach).

Szczegółowe informacje i zapisy TUTAJ>>>

 


 

Szkolenie komputerowe: „Zabawne przeróbki zdjęć”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego pomysł narodził się podczas druku książki zredagowanej przez seniorów, zawierającej rezultaty projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ”. Jeden z jej rozdziałów jest poświęcony komputerowej obróbce zdjęć i możliwościom, jakie ona daje użytkownikom.

Na spotkaniu dowiedzą się Państwo, jak korzystając z darmowych witryn internetowych udoskonalić swoje zdjęcia, dodając do nich dodatkowe elementy, a później zamieścić je na portalach społecznościowych.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Termin:
Wtorek:
23 lipca 2013 r. ( wtorek); godz. 8.30 – 10.00

Prowadzący:
Renata Augustyn

FORMULARZ ZAPISU>>>

 


 

szkolenie komputerowe „Historia stosowana w internecie”

Kurs służy opanowaniu umiejętności wyszukiwania informacji oraz ich selekcji.

Uczestnicy i uczestniczki zapoznają się z portalami internetowymi instytucji kulturalnych propagującymi wiedzę o historii Polski. Będą to między innymi: Muzeum Pałac w Wilanowie, Muzeum Powstania Warszawskiego, a także Narodowe Archiwum Cyfrowe czy Panorama Racławicka.

Szkolenie składa się z trzech spotkań, a rozpoczyna się krótką zabawą integracyjną pt. „Którą postacią historyczną chciałbym/chciałabym być i dlaczego?”

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Terminy: (uprzejmie prosimy o wybranie tylko jednej grupy)

Grupa I
22, 24, 26 lipca 2013 r.
Godziny:
12.00-13.30

Grupa II
22, 24, 26 lipca 2013 r.
Godziny:
14.00-15.30

Grupa III
29, 31 lipca 2013 r.
2 sierpnia 2013 r.
Godziny:
12.00-13.30

Grupa IV
29, 31 lipca 2013 r.
2 sierpnia 2013 r.
Godziny:
14.00-15.30

Prowadzący:
Małgorzata Ćwik – praktykantka w WBP w Krakowie

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:
1.podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
2.ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju nr 6,
3.ogólne zainteresowanie tematyką historyczną,
4.wiek 50+.

Zgłoszenia na szkolenia poprzez formularz zapisu dostępny na stronie:

www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-wykady-seminaria/1218-historia-stosowana-w-internecie.html

 


 

Szkolenie komputerowe Efekty do zdjęć.
Na spotkaniu dowiedzą się Państwo, jak korzystając z darmowych witryn internetowych udoskonalić swoje zdjęcia, dodając do nich dodatkowe elementy, a później zamieścić je na portalach społecznościowych.

BRAK MIEJSC

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Termin: 16 lipca 2013 r. (wtorek); godz. 8.30 – 10.00

Prowadzący:
Renata Augustyn

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

 1. podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
 2. ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie - można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju numer 6,
 3. konto pocztowe, do którego potrafią się zalogować,
 4. kilka zdjęć portretowych z wyraźnie widoczną twarzą, nagranych na płytę CD bądź pendrive,
 5. wiek 50+.

Formularz zgłoszeniowy jest na stronie: www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja.html

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

 


 

SeniorWeb - strona internetowa

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej zawierającej informacje, materiały, prezentacje z Warsztatów Grundtviga organizowanych w kwietniu br w Krakowie w ramach programu S@S przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie. Szkolenia bazowały na doświadczeniu wyniesionym z realizacji tego programu

W Warsztatach udział wzięło dwanaście osób (powyżej 50-go roku życia) z dziewięciu państw Unii Europejskiej

SeniorWeb>>>

O Projekcie ( wersja polska)>>>

 


 

SENIOR NA WAKACJACH W BIBLIOTECE

Zapraszamy do udziału w wakacyjnych bezpłatnych spotkaniach i szkoleniach.

Szczegóły dotyczące tematyki, terminów oraz zapisów na kursy są dostępne TUTAJ>>>

 


 

W dniu 14 lipca 2013 roku (niedziela) o godzinie 10.00 odbędzie się kolejne spotkanie Nordic Walking dla Chorych na Szpiczaka zorganizowane przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa.

Spotykamy się o 9.45 na Parkingu na przeciwko Willi Decjusza w Krakowie przy ulicy 23 lipca 1943 roku 17A. Imprezę poprowadzi profesjonalny instruktor mgr Marcin Kieres. Fundacja dla każdego Uczestnika wypożyczy kijki Nordic Walking.

TERMINY SPOTKAŃ >>>

Potwierdzenie udziału: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY!

 


 

SZKOLENIA KOMPUTEROWE

Serdecznie zapraszamy do udziału w wakacyjnych bezpłatnych szkoleniach komputerowych:

I. „Załatw formalności, zrób zakupy internetowo

Uczestnicy dowiedzą się jak załatwiać formalności administracyjne czy robić zakupy – bez wychodzenia z domu. Dodatkowo na szkoleniu dowiedzą się Państwo jak można korzystać z platformy e-learningowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Terminy do wyboru (uprzejmie prosimy o wybranie tylko jednego terminu):
I edycja:
Wtorki: 9, 16 lipca 2013 r.; Godziny: 12:00 – 13.30

II edycja:
Wtorki: 23, 30 lipca 2013 r.; Godziny: 12:00 – 13.30

III edycja:
Środy: 10, 17 lipca 2013 r.; Godziny: 8.30 – 10.00

IV edycja:
Środy: 24, 31 lipca 2013 r.; Godziny: 8.30 – 10.00

Prowadzący:
Urszula Biernat (stażystka WBP w Krakowie)

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

1.podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu,

2.posiadać ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju nr 6,

3.konto pocztowe,
4.wiek 50+.

 


 

II. „Picasa - podstawy obróbki zdjęć”.

Na zajęciach osoby w wieku 50+ będą miały okazję nauczyć się jak zainstalować program Picasa na swoim komputerze i jak pobrać zdjęcia z komputera do programu. Zapoznają się z podstawowymi możliwościami edycji zdjęć, nauczą się tworzyć albumy internetowe oraz dowiedzą się jak udostępniać i przesyłać swoje zdjęcia.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Terminy do wyboru (uprzejmie prosimy o wybranie tylko jednego terminu):
I edycja:

Poniedziałki
8, 15, 22, 29 lipca 2013; Godziny: 8.30 – 10.00

II edycja:

Wtorki
9,16 lipca 2013
Środy
10, 17 lipca 2013

Godziny:
10.00 – 11.30

III edycja:

Wtorki
23, 30 lipca 2013
Środy
24, 31 lipca 2013

Godziny:
10.00 – 11.30

Prowadzący:
Joanna Zagórska ( stażystka WBP w Krakowie)

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

 1. podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
 2. ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie - można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju numer 6,
 3. kilka własnych zdjęć nagranych na płytę CD lub pendrive,
 4. konto Google / gmail, do którego potrafią się Państwo zalogować.
  Konto Google / gmail mogą założyć Państwo klikając w poniższy link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl,
 5. wiek 50+.

Zgłoszenia na szkolenia poprzez formularz zapisu dostępny na stronie[praktykan1] :

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Informacje o innych zajęciach organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej znajdują się na stronie: www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja.html

 


 

W dniu 23 czerwca 2013 roku (niedziela) o godzinie 10.00 odbędzie się I Marsz Nordic Walking dla Chorych na Szpiczaka zorganizowany przez Fundację Centrum Leczenia Szpiczaka z Krakowa. Celem Marszu będzie wsparcie Fundacji istniejącej już pięć lat, popularyzacja wiedzy na temat szpiczaka plazmocytowego, zwrócenie uwagi na problem optymalizacji leczenia Chorych ze szpiczakiem oraz miłe spędzenie czasu wśród Przyjaciół.

Spotykamy się o 9.45 na Parkingu na przeciwko Willi Decjusza w Krakowie przy ulicy 23 lipca 1943 roku 17A. Imprezę poprowadzi profesjonalny Instruktor mgr Marcin Kieres.Fundacja dla każdego Uczestnika wypożyczy kijki Nordic Walking.

Szczegóły są opisane na stronach:

http://szpiczak.org/index.php?vol=aktualnosci&part=69

http://www.zdrowemiasto.pl/i/16/spotkania/krakow-nordic-walking-dla-chorych-na-szpiczaka,1165.html

Potwierdzenie udziału: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZAPRASZAMY!

 


 

SZKOLENIE KOMPUTEROWE (brak miejsc)

Osoby w wieku 50+ zapraszamy do udziału w szkoleniu komputerowym związanym z nauką tworzenia stron internetowych za pośrednictwem usługi „witryny Google”.
Na szkoleniu, dowiedzą się Państwo, jak założyć własną witrynę, w jaki sposób ją edytować (tekst, zdjęcia, obrazy), jak dodać kolejną stronę do witryny.

Miejsce:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
31-124 Kraków, ul. Rajska 1, I piętro, s. 155

Termin: 18, 25 czerwca 2013 r.( godz. 8.30 - 10.00)

 

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

1.podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu,

2.ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie - można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze w pokoju numer 6.

3.kilka własnych zdjęć nagranych na płytę CD lub pendrive,

4.konto Google /gmail, do którego potrafią się Państwo zalogować. Konto Google mogą założyć Państwo klikając w poniższy link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl.

Zgłoszenia na szkolenia przyjmowane są poprzez FORMULARZ ZAPISU>>>

 

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

 


 

ZWIEDZANIE KRAKOWA

Kleparz” to ostatnia z wycieczek, podczas których poznajemy dzielnice Krakowa.

Termin: 15 czerwca (sobota) 2013, godz.11.00

Miejsce spotkania: plac Jana Matejki (przy Pomniku Grunwaldzkim)

prowadzenie: dr WOJCIECH MOMOT (WBP w Krakowie)

W razie deszczu termin wycieczki zostanie przeniesiony


WSTĘP WOLNY
Zapraszamy!

 


 

SPOTKANIE z MIECZYSŁAWEM CZUMĄ

Zapraszamy na wykład Mieczysława Czumy - znanego dziennikarza, publicysty, poety, autora i współautora popularnych książek o Krakowie, jego historii i mieszkańcach.

Wykład jest elementem zamykającym projekt "RAZEM znaczy LEPIEJ" realizowany w ramach rządowego programu ASOS. Podczas spotkania zostaną również podsumowane przez dr Marię Jedlińską ( merytorycznego konsultanta projektu) jego działania i rezultaty.

Temat: " Spacer po zakamarkach historii Krakowa"

Termin: 11 czerwca (wtorek), godz.12.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, sala 247

ZAPRASZAMY!

 


 

Zapraszamy osoby powyżej 50 roku życia do udziału w dodatkowych zajęciach komputerowych „Podstawy edycji tekstów w programie Word”

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

1.podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu

2.ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości na parterze (w pokoju nr 6)

Zgłoszenia na szkolenie przyjmujemy do 30 maja 2013 roku poprzez formularz zapisu dostępny na stronie:

www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-dla-seniorow/1041-podstawy-edycji-tekstow-w-programie-word.html

Miejsce:
Biblioteka na Rajskiej, Kraków (s.155)

Termin:
piątki: 7, 14, 21, 28 czerwca 2013 r.; godz. 12.00 - 13.00

Prowadzący:
Joanna Zagórska, Urszula Biernat

Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

MAŁOPOLSKI DZIEŃ UCZENIA SIĘ

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, jako członek Małopolskiego Partnerstwa ds. kształcenia ustawicznego zaprasza do udziału w "Małopolskich Dniach Uczenia się", które odbędą się 7 i 8 czerwca 2013. Hasłem tegorocznych Dni jest przedsiębiorczość.

Zapraszamy do wzięcia udziału w grze planszowej "Chłopskia Szkoła Biznesu", której uczestnicy wcielają się w role historycznych przedsiębiorców (piekarza, kowala, tkacza), wytwarzają towary, ponoszą koszty, handlują ze sobą, negocjują warunki sprzedaży i organizują wyprawy handlowe do miast Europy. Gra jest symulacją rzeczywistych mechanizmów rynkowych, dzięki czemu gracze mogą sprawdzić się w roli przedsiębiorcy, nabyć umiejętności negocjacyjne, nauczyć się planowania działań, zrozumieć zjawiska z zakresu ekonomii a także rozwinąć własną kreatywność, przedsiębiorczość i zdolność analitycznego myślenia.

W trakcie bezpłatnych zajęć uczestnicy najpierw zostaną zapoznani z zasadami gry, a następnie będą mogli spróbować własnych sił w trakcie rozgrywki.

Termin: 7 czerwca (piątek) 2013r, godz. 12.00-14.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, ul. Rajska 1 (sala 245, IIp)

Rejestracja:

Zgłoszenia od 24.05.2013r poprzez elektroniczny formularz zapisu dostępny na stronie www.cibie.pl ( w dziale Aktualności)

Udział w szkoleniu jest bezpłatny


ZWIEDZANIE KRAKOWA

Dębniki” to kolejna wycieczka z serii „Dzielnice Krakowa”. Zebrany materiał (teksty, zdjęcia), po odpowiednim opracowaniu przez członków Sekcji Redakcyjnej S@S, będzie wydany w formie kolejnej książeczki (w serii "Szkoła @ktywnego Seniora")

Termin: 25 maja (sobota) 2013, godz.11.00

Miejsce spotkania: przystanek autobusowy "M.Konopnickiej" ( jeden przystanek za Jubilatem, obok Podgórskiej Biblioteki Publicznej )

prowadzenie: dr WOJCIECH MOMOT (WBP w Krakowie)

W razie deszczu termin wycieczki zostanie przeniesiony


WSTĘP WOLNY
Zapraszamy!


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w grze edukacyjnej IPN „Znaj Znak”, która w sposób ciekawy, emocjonujący, a zarazem prosty zapoznaje z historią Polski lat 1918-1989.

Gra polecana jest osobom w każdym wieku: młodych uczy, a starszym pozwala trenować umysł. Do udziału zapraszamy wszystkie chętne osoby lubiące rywalizację i dobrą zabawę.

Spotkanie odbędzie się 23 maja 2013 (czwartek) w godzinach 14.00-15.30 w budynku WBP w Krakowie ul. Rajska 1, II piętro, sala 232.

Zapisy oraz szczegółowe informacje: http://www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-dla-seniorow/1187-znaj-znak-gra-edukacyjna-ipn.html


Kurs „Angielski 123” – nabór!

Kurs komputerowy jest przeznaczony dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się języka angielskiego.

Kurs skierowany jest do osób posiadających podstawową znajomość obsługi komputera i Internetu, konto pocztowe, do którego potrafią się zalogować, ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie, oraz słuchawki wraz z mikrofonem.

Zawarte w kursie multimedia kreują sytuacje komunikacyjne i uatrakcyjniają proces uczenia się, wprowadzając do niego elementy rozrywki. Użytkownik uczy się w najbardziej naturalny sposób i szybko przekonuje się, że nauka może być urozmaicona i ciekawa. Kurs angielski123.pl jest skonstruowany tak, aby jego użytkownik uczył się myśleć w języku angielskim.

Poziom podstawowy ma 22 lekcje, które składają się z licznych, różnorodnych form ćwiczeń multimedialnych np. dialogów, filmów, fotolekcji czy piosenek. Osoba korzystająca z kursu ma także możliwość samodzielnego sprawdzania poprawności wypowiadanych słów – do obsługi wystarczy mikrofon i słuchawki. Uczestnik po ukończeniu kursu otrzymuje certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.

Zajęcia prowadzone są przez pracowników WBP w Krakowie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy TUTAJ>>>

Biblioteka na Rajskiej otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, dzięki udziałowi w projekcie „Angielski 123 w bibliotece”. To wspólne przedsięwzięcie firmy Funmedia i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, która prowadzi Program Rozwoju Bibliotek.

Serdecznie zapraszamy!


WYSTĘPY ZESPOŁU S@S

Terminy występów Zespołu, które odbędą się jeszcze do wakacji 2013:

22.04 ( godz.11.00) - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1

22.04 - Klub Seniora ul. Focha 39 b

13.05 - Centrum Kultury i Rehabilitacji Seniorów Os. Szkolne 20

15.05 (godz.17.00) - Miejska Biblioteka Publiczna w Alwernii

20.05 (godz.10.00) - Prądnicki Klub Seniora ul.Nad Sudołem 32

27.05 (godz.11.00) - Centrum Kultury i Rehabilitacji Seniorów os.Szkolne 29

ZAPRASZAMY!


Warsztaty Grundtviga w "Szkole @ktywnego Seniora"

W dniach 21-27 kwietnia 2013 roku odbyły się w Krakowie międzynarodowe Warsztaty Grundtviga prowadzone przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, w których udział wzięło 12 osób ( w wieku powyżej 50 roku życia) z dziewięciu państw europejskich

Więcej>>>


W dniach 19-21 maja 2013 roku w Krakowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja zatytułowana „Lektura tekstów sakralnych: źródło podziałów czy szansa spotkania?”

Konferencja dotyczy dialogu między chrześcijanami, muzułmanami, Żydami i wyznawcami innych religii. Zgromadzi specjalistów z Węgier, Islandii, Izraela, Turcji i Polski ( prowadzona w j. angielskim, tłumaczona na polski ).

Głównym tematem Konferencji jest przybliżenie metody Bibliodramy ( odgrywanie i doświadczanie scen z pism świętych ), która została wdrożona do edukacji dorosłych przez organizacje z pięciu krajów biorących udział w projekcie BASICS

Udział we wszystkich spotkaniach jest bezpłatny

PROGRAM>>>


Informacja dla grupy tanecznej

Uprzejmie informujemy, że 30 kwietnia 2013 zajęcia z "Tańca w kręgu" zostają odwołane. Kolejne odbędą się 14 maja 2013

Zapraszamy!


ZWIEDZANIE KRAKOWA

Nowa Huta” to pierwsza w tym roku wycieczka z serii „Dzielnice Krakowa”. Zebrany materiał (teksty, zdjęcia), po odpowiednim opracowaniu przez członków Sekcji Redakcyjnej S@S, będzie wydany w formie kolejnej książeczki (w serii "Szkoła @ktywnego Seniora")

Termin: 27 kwietnia (sobota) 2013, godz.11.00

Miejsce spotkania: przystanek linii tramwajowej nr.4 (przy Placu Centralnym im.R Reagana)

prowadzenie: dr WOJCIECH MOMOT (WBP w Krakowie)

W razie pogorszenia pogody (deszcz) wycieczka zostanie odwołana


WSTĘP WOLNY
Zapraszamy!


„Chłopska Szkoła Biznesu” - zapraszamy do udziału w grze!

Zapraszamy do udziału w grze planszowej powstałej w oparciu o projekt edukacyjny pod tym samym tytułem, realizowany przez Małopolski Instytut Kultury we współpracy z Towarzystwem Miłośników Andrychowa .

Jest to prototypowa wersja ekonomicznej gry edukacyjne, której celem jest tworzenie i promowanie edukacyjnych standardów kształcenia dla przedsiębiorczości z przywracaniem pamięci lokalnej historii. Stanowi ona interdyscyplinarne narzędzie edukacyjne pomagające zrozumieć współczesne zjawiska gospodarcze, rozwija kompetencje społeczne i uczy postawy przedsiębiorczej. Równocześnie w przyjazny sposób integruje grupę.

Spotkanie odbędzie się w ramach prowadzonej Sekcji Redakcyjnej S@S

Termin: 17 kwietnia 2013 (środa), godz.16.00 (sala 232)

WSTĘP WOLNY


Z przykrością informujemy, że w związku z nieodpowiednią pogodą WYCIECZKA do Nowej Huty, która miała się odbyć w sobotę (6.04.2013 r.), zostaje ODWOŁANA.

Nowy termin zostanie ustalony, gdy tylko pogoda się poprawi.


WARSZTATY dla SENIORÓW w ramach S@S:

Zapraszamy do udziału w najbliższych spotkaniach:

1. RENATA KULIG - RADZISZEWSKA ( grupa Factoria Art)

Temat spotkania "Ubiór. Jak dobrze wyglądać każdego dnia"

Termin: 27 marca 2013 (środa), godz.11.00 ( sala 247)

 

 

2. HALSZKA PODGÓRSKA-DUTKA ( grupa Factoria Art)

Temat: Zachęta do pisania poezji i prozy

Termin: 4 kwietnia (czwartek) 2013, godz.11.30 (sala247)

 

 

3. dr WOJCIECH MOMOT (WBP w Krakowie)

Nowa Huta” to pierwsza w tym roku wycieczka z serii „Dzielnice Krakowa”. Zebrany materiał (teksty, zdjęcia), po odpowiednim opracowaniu przez członków Sekcji Redakcyjnej S@S, będzie wydany w formie kolejnej książeczki (w serii "Szkoła @ktywnego Seniora")

Termin: 6 kwietnia (sobota) 2013, godz.11.00

Miejsce spotkania: przystanek linii tramwajowej nr.4 (przy Placu Centralnym im.R Reagana)


WSTĘP WOLNY
Zapraszamy!


Stowarzyszenie "Willa Decjusza" zaprasza do udziału w kolejnej edycji projektu SAGA.

Szczegóły znajdują się na stronie:

http://www.saga.villa.org.pl


Zapraszamy na spotkanie w ramach cyklu "Na zdrowie!"

Temat: "Ubiór. Jak dobrze wyglądać każdego dnia"

Termin: 27 marca 2013 (środa), godz.11.00 (sala 247)

Prowadzenie: Renata Kulig - Radziszewska ( Stowarzyszenie Factoria Art)

WSTĘP WOLNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Interdyscyplinarne Seminaria Pokoleniowe

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w kolejnym Seminarium.

Szczegóły>>>


NIE ŁAM SIĘ!

Krakowskie Centrum Medyczne wraz z Polskim Towarzystwem Osteoartrologii od wielu lat prowadzi profilaktyczną akcję „NIE ŁAM SIĘ!”, mającą na celu zmniejszenie zagrożenia złamaniami osteoporotycznymi u kobiet w Polsce.

Osteoporoza jest chorobą poważną, a zaniedbana może doprowadzić do ciężkich złamań nawet przy pozornie niegroźnych upadkach. Z szacunków na rok 2012 wynika, że w Polsce żyje aż 2,7 mln osób po przebytym złamaniu osteoporotycznym.

W ramach akcji „NIE ŁAM SIĘ” w ośrodku Krakowskiego Centrum Medycznego (przy ul. Kopernika 32 w Krakowie ) organizowane są dla pań powyżej 65 roku życia bezpłatne badanie gęstości mineralnej kości (densytometryczne).

Każda pacjentka otrzymuje wydruk z wynikiem badania oraz informacje dotyczące dalszego postępowania medycznego.

W maju 2013 zostanie również zorganizowana w Bibliotece na Rajskiej prelekcja lekarza, podczas której problem zostanie szeroko omówiony.

Kontakt:

KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE (ul. Kopernika 32)

REJESTRACJA

tel. 12 430 0000

Zachęcamy do udziału w akcji „NIE ŁAM SIĘ!”


6 marca 2013 r. została ogłoszona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej II edycja otwartego konkursu ofert na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012 - 2013

Więcej o ASOS:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6101,konkurs-na-najlepsze-projekty-dofinansowywane-ze-srodkow-rzadowego-programu-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-na-lat.html


S@S …Na zdrowie!”

zapraszamy na spotkania prowadzone w ramach powyższego cyklu:

1. EWA KOSIŃSKA (psycholog)

Temat spotkania: "Domykanie drzwi"

Termin: 20 marca (środa), godz.11.00 -12.30
Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 247, IIp)

 

2. RENATA KULIG-RADZISZEWSKA

Temat spotkania "Ubiór. Jak dobrze wyglądać każdego dnia"

Termin: 27 marca 2013 (środa), godz.11.30

ul. Rajska 1, sala 247

 

 

WSTĘP WOLNY

Spotkania realizowane są w ramach projektu „SUSCOM


Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Międzypokoleniowym.

Wykłady wygłoszą:

Stanisław Alwasiak - Program Kreatywna Europa jako źródło funduszy dla Kultury

Michał Adamczyk - Ewaluacja w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym

Zgłoszenia przyjmujemy do 10.03.2013 r. Po terminie zgłoszenia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc.

Termin: 12.03.2013, godzina: 18.00-19.30

Miejsce: WBP w Krakowie ul. Rajska 1, II piętro, sala 247

Formularz zapisu oraz szczegółowe informacje:

http://www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-dla-seniorow/1135-interdyscyplinarne-seminaria-midzypokoleniowe-.html

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona.

W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Wstęp bezpłatny


SPOTKANIE Z "Babcią Ewą"

Z powodu choroby pani Ewy Zalewskiej spotkanie w dniu 7 marca 2013r zostaje ODWOŁANE!

w ramach cyklu " S@S ...Na zdrowie " zapraszamy do udziału w otwartym spotkaniu zatytułowanym "Sojusz sztuki z medycyną - nie ma nieuleczalnie chorych", które poprowadzi pani Ewa Zalewska ( Babcia Ewa) - pisarka bajek dla dzieci, poetka, pedagog pracujący z dziećmi niepełnosprawnymi, członek grupy Factoria Art

Podczas wykładu zostanie poruszony temat czynnego i biernego uprawiania sztuki i jej wpływu na walkę z chorobą. Działania te włączone w leczenie farmakologiczne sprzyjają przedłużaniu życia starszych i chorych osób, wypełniają pustkę życia, zwalczają depresje.

Temat będzie rozwijany na przykładzie poezji m.in. Haliny Poświatowskiej i Jana Sztaudyngera.

Termin: 7 marca 2013, godz.11.30

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej (sala 247, IIp)

WSTĘP WOLNY!


SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW INSTYTUCJI KULTURY i EDUKACJI

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Akademia e-Bezpieczeństwa UPC

zapraszają na warsztat

Bezpieczne dzieci to wyedukowani dorośli”

Badania pokazują, że poziom wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w sieci wśród młodych internautów w Polsce należy do najwyższych w Europie. Niestety dużo gorzej wygląda przestrzeganie tych zasad. Młodzi ludzie często postępują wbrew zaleceniom i świadomie łamią reguły, przez co narażają się na niebezpieczne sytuacje w Internecie.

Niezwykle ważne zatem jest, by dorośli - niezależnie od poziomu kompetencji w zakresie nowych technologii - poznawali zasady, które uchronią dzieci/młodzież przed niebezpieczeństwami w sieci, dawali dobry przykład, udzielali wsparcia.

Biblioteki, domy kultury, szkoły coraz częściej są miejscem, w którym młodzi ludzie korzystają z Internetu. Czy mają Państwo wiedzę, co dzieci robią w sieci i jak uchronić ich przed niebezpiecznymi zachowaniami?

Zapraszamy na warsztat, który przygotuje do prowadzenia samodzielnych spotkań z rodzicami, nauczycielami na temat bezpieczeństwa dzieci w sieci, jak mądrze wykorzystywać nowe technologie. Dowiecie się Państwo, jak zachowują się dzieci w internecie, jakich treści poszukują, jak możemy z nimi rozmawiać o bezpieczeństwie i wspierać gdy będą potrzebowały naszej pomocy.

Szczegóły >>>


S@S …Na zdrowie!”

zapraszamy na kolejne warsztaty prowadzone przez psychologa - panią Ewę Kosińską, zatytułowane
" pielęgnowanie uczuć"

Oprawę muzyczną przygotował Zespół S@S, który podczas spotkania zaprezentuje swój nowy repertuar

 

Termin: 20 lutego (środa), godz.11.00 -12.30
Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 247, IIp)

WSTĘP WOLNY

Spotkania realizowane w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu ASOSWojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Międzypokoleniowym. Spotkanie odbędzie się 12 lutego w godz. 18.00-19.30 w sali nr 247 (ul. Rajska 1, II piętro)

Wykłady wygłoszą:

 1. Stanisław Alwasiak, Fundusze Europejskie w perspektywie 2014-2020,
 2. Michał Adamczyk, Priorytety oraz działania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Formularz zapisu oraz szczegółowe informacje: http://www.rajska.info/o-bibliotece/dzia-edukacji-nauki-i-bada/edukacja-i-integracja/111-szkolenia-dla-seniorow/1135-interdyscyplinarne-seminaria-midzypokoleniowe-.html

Zgłoszenia są przyjmowane do 10.02.2013 r. Po terminie zgłoszenia, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc.

Ilość miejsc ograniczona


Spotkanie z Barbarą Szczepanowicz, autorką książki „Starość - skarb do odkrycia

Starzenie to proces. Dotyczy nas wszystkich, niezależnie czy zastanawiamy się nad nim czy nie.

Starość, tak jak życie bywa różna; różnie też możemy ją kształtować. Upływający czas kradnie młodość, przyjaciół… Kiedy odchodzimy, zostaje po nas jedynie miłość, którą daliśmy innym.

Większość opisanych w książce historii oparta jest na faktach. Ludzie starsi mogą w nich odkryć dobre strony starości, a młodym mogą posłużyć za przykład, jak żyć, aby cieszyć się radością życia niezależnie od wieku.

Gościem spotkania będzie krakowska aktorka Izabela Drobotowicz- Orkisz, która przeczyta fragmenty książki oraz wiersze o starości znanych polskich poetów. Wystąpi również rodzinny zespół muzyczny

Termin: 11 lutego 2013 (poniedziałek), godz.11.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, sala 53 (parter)

GALERIA (po spotkaniu) >>>

PodróżujMY z S@S

W ramach cyklu „PodróżujMY z S@S” wysłuchamy kolejnej opowieści pani Haliny Bednarskiej. Zobaczymy interesujący film o Parkach Narodowych Kalifornii z pięknymi zdjęciami sekwoi i interesującym podkładem muzycznym

Termin: 7 lutego 2013 (czwartek), godz.11.30

Miejsce: WBP, ul. Rajska 1, sala konferencyjna nr 315 (IIIp)

WSTĘP WOLNY

Zapraszamy!

Spotkanie zorganizowane w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu ASOS

 


Zapraszamy na KONCERT

„Polskie Kolędy i Pastorałki” w wykonaniu Zespołu S@S

oraz

„Ukraińskie Kolędy i Szczedriwki” w wykonaniu Danuty Zgardy i Joanny Belzyt (Lwów)

Termin: 1 lutego ( piątek) 2013, godz.10.30

Miejsce: WBP, ul. Rajska 1 (sala 53)

WSTĘP WOLNY


Spotkania realizowane w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu ASOS

RELACJA>>>


S@S …Na zdrowie!” – to cykl comiesięcznych warsztatów, które poprowadzi pani Ewa Kosińska (psycholog, psychoterapeuta).

Pierwszy z wykładów pt „ Jaki jestem” odbędzie się 30 stycznia (środa), godz.15.00 -16.00
Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 53, parter)

WSTĘP WOLNY

Spotkania realizowane w ramach projektu „RAZEM znaczy LEPIEJ” dofinansowanego w ramach Rządowego Programu ASOSInformujemy, że wtorkowe zajęcia z Facebooka (22.I.2013) zostają przeniesione na kolejny wtorek (29.I.2013).

 

 

 

Szkolenie 23.I.br (środa) odbędzie się bez zmian

Za zmianę terminu przepraszamy


Z przykrością informujemy o BRAKU WOLNYCH miejsc na kursy dla seniorów z Podstaw Obsługi Komputera i Internetu.

Informacja o kolejnych edycjach zostanie podana przed wakacjami 2013


W ramach projektu "RAZEM znaczy LEPIEJ" zapraszamy osoby 60+ do udziału w szkoleniu komputerowym „Facebook dla Seniora”

 

Termin: 15, 16, 22, 23 stycznia 2013 r., godziny: 9.30-11.00

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisu na stronie: http://www.rajska.info/szkolenia-dla-seniorow/1033-facebook-dla-seniora.html.

BRAK WOLNYCH MIEJSC!

Przyjmowane są jeszcze zapisy na „Dulce vita” – spotkania z językiem hiszpańskim dla seniorów / lista rezerwowa (do 14.01.2013 r. poniedziałek)

Szczegółowe informacje oraz formularz zapisu na listę rezerwową na stronie: http://www.rajska.info/szkolenia-dla-seniorow/1094-dulce-vida-konwersacje-w-jzyku-hiszpaskim-dla-seniorow.html.

Projekt "RAZEM znaczy LEPIEJ" dofinansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 r.


Promocja dla czytelników Biblioteki na Rajskiej!

MAŁOPOLSKI OGRÓD SZTUKI ( ul.Rajska 12) zaprasza na spektakl pt."Za chwilę".

Świetne aktorstwo, songi, muzyka na żywo a wszystko przygotowane na podstawie tekstu mistrza skandynawskich klimatów, najsłynniejszego dramatopisarza duńskiego i współautora scenariusza genialnego filmu Przełamując fale w reżyserii Larsa von Triera.

Skomplikowane koleje życia bohaterek, emocje, bulwersujące i niespodziewane zakończenie.

Termin: 10, 11 i 12 stycznia 2013 r, godz. 19.00

W piątek (11.01.br) oraz w sobotę (12.01.br) dla czytelników Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie bilety w cenie 10 zł (za okazaniem karty)

Bilety do nabycia w Kasie Teatru Słowackiego w Krakowie pl. Św. Ducha 1 (kasa czynna w godzinach: w poniedziałki 10.00-14.00 oraz 14.30-18.00, od wtorku do soboty 9.00-14.00 oraz 14.30-19.00, w niedziele 15.00 - 19.00 - jeśli jest grany spektakl oraz w Małopolskim Ogrodzie Sztuki ul. Rajska 12 na dwie godz. przed spektaklem).


KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA

W związku z kończącymi się obchodami Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012 w Polsce, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pragnie serdecznie zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Podsumowującej: Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w Polsce - rezultaty i wyzwania na przyszłość, która odbędzie się w Sali Kolumnowej Sejmu RP, w dniu 19 grudnia 2012 r. początek o godz. 10.00.

Celem konferencji jest podsumowanie najważniejszych wydarzeń i inicjatyw realizowanych w 2012 r. w Polsce na rzecz aktywności osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

W czasie konferencji przewidziano dwa panele dyskusyjne poświęcone działaniom sektora publicznego i niepublicznego w zakresie promowania aktywności społecznej osób starszych i solidarności międzypokoleniowej.

PROGRAM>>>

Uczestnicy proszeni są o wypełnienie formularza rejestracyjnegodostępnego pod adresem:

http://analizy.mpips.gov.pl/index.php/er2012/164-rejestracja.html


Seminarium „ e-stylizacja 50 plus”

W ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” zapraszamy na kolejne, ostatnie w tym roku kalendarzowym seminarium dla Pań i Panów w wieku 50+, poświęcone zagadnieniom wizażu.

Spotkanie będzie zaproszeniem do dyskusji oraz wymiany doświadczeń na temat diet i zdrowego odżywiania. Będziecie Państwo mieli okazję poznać strony internetowe z przepisami kulinarnymi, jak również zapoznać się z nowościami kulinarnymi innych krajów europejskich i innych kultur.

Spotkania prowadzi p. Maja Banachowska (WBP w Krakowie)

Termin: 17 grudnia 2012 (poniedziałek), godz.12.00- 13.30

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, Kraków (ul. Rajska 1, II piętro, sala 247)

WSTĘP WOLNY!

Spotkania realizowane w ramach projektu "RAZEM znaczy LEPIEJ' dofinansowanego przez MPiPS w ramach ASOS


NOC w BIBLIOTECE

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na Noc w Bibliotece, która odbędzie się 7 grudnia br. Wydarzenie to jest zwieńczeniem projektu „Zapomniana Książka” dofinansowanego w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2012.

Program imprezy jest bardzo bogaty. Zachęcamy do udziału

Szczegóły TUTAJ>>>


SENIORIADA 2012

W dniu 6 grudnia 2012 roku (czwartek, godz.11.00, sala 247) odbędzie się trzecia MAŁOPOLSKA SENIORIADA organizowana w ramach programu „Szkoła @ktywnego Seniora-S@S”przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie

Spotkanie będzie okazją do podsumowania działań realizowanych w ramach projektu „Radość (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora” dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO.

PROGRAM:

Wprowadzenia do tematyki senioralnej dokona pani dr Marzena Breza z Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zapraszamy do wysłuchania interesującego wykładu pani prof.dr hab. Zofii Szaroty z Uniwersytetu Pedagogicznego Krakowie.

Uczestnicy S@S przedstawią przygotowane przez siebie prace - rezultaty projektu, a wśród nich:

 • prezentację przygotowaną w PREZI.com,
 • wystąpi grupa taneczna z „Tańcami Europy” oraz Zespół Poetycko-Muzyczny S@S
 • będzie prezentowana książka „Radość (z) tworzenia w S@S” w całości zredagowana przez uczestników Sekcji Redakcyjnej S@S
 • swoje prace pokażą seniorzy z Sekcji Artystycznej S@S

Na zakończenie imprezy osoby uczestniczące w Projekcie otrzymają Certyfikaty uczestnictwa

Serdecznie zapraszamy!

WSTĘP WOLNY!

Informacja: tel. 12 37 52 238

RELACJA>>>


Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

Biblioteka na Rajskiej oraz TPNK - poprzez organizację wielu niekonwencjonalnych działań realizowanych w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora" - włączyła się w obchody tego Roku.

Informacja o prowadzonych działaniach ukazała się na europejskiej stronie internetowej TUTAJ>>>


Nordic Walking - TO JEST TO!

Zapraszamy na spotkania z Nordic Walking. Zajęcia poprowadzi instruktor Nordic Walking posiadający uprawnienia PFNW/INWA (Polskiej Federacji Nordic Walking oraz Międzynarodowej Federacji Nordic Wakling).

PFNW jest wyłącznym i jedynym w Polsce przedstawicielem INWA. Skupia instruktorów i trenerów marszów nordyckich, stale przy tym promując tę formę rekreacji.

INWA (International Nowdic Walking Federation) jest pierwszą międzynarodową organizacją promującą Nordic Walking na świecie.

Pierwsze otwarte spotkanie informacyjno-instruktażowe odbędzie się 19 listopada 2012, godz.9.00 w Bibliotece na Rajskiej (sala 53)

Spotkania realizowane w ramach projektu "RAZEM znaczy LEPIEJ"


Wycieczki S@S: DZIELNICE KRAKOWA

W ramach kolejnego projektu zapraszamy do udziału w organizowanych wycieczkach, których tematem przewodnim będzie historia wybranych dzielnic Krakowa.

Podobnie, jak w poprzednich – oprowadzającym będzie pan dr Wojciech Momot (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie), którego opowieści, ciekawostki, anegdoty na temat zwiedzanych miejsc cieszą się dużym zainteresowaniem.

Wskazane jest wygodne obuwie, cieplejsze ubranie ( bo już jesień), aparat fotograficzny, kamera i przede wszystkim - dobry humor.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 17 listopada 2012 (sobota), godz.11.00

W programie trasa Półwsie Zwierzynieckie - Zwierzyniec - Salwator.

Miejsce zbiórki : przystanek autobusowy 134 (koło Hotelu Cracovia)

Do zobaczenia!

PS. W razie niesprzyjającej pogody, termin zostaje przesunięty na kolejną sobotę ( 24.XI.2012r). Informacja pod telefonem: 660-055-096

Wycieczka jest realizowana w ramach projektu "RAZEM znaczy LEPIEJ" dofinansowanego przez MPiPS


ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI w BIBLIOTECE NA RAJSKIEJ

w ramach działań prowadzonych w "Szkole @ktywnego Seniora" serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości

Wzorem lat ubiegłych wystąpi Zespół S@S z repertuarem literacko-muzycznym pt. „ żeby Polska była Polską …”

Termin: 12.XI.2011 (poniedziałek), godz.12.00 - 13.00

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 53, parter)

Zapraszamy do wspólnego śpiewu znanych pieśni niepodległościowych!

Spotkanie jest kontynuacją działań prowadzonych przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie w ramach projektu "Radość (z) tworzenia w S@S" dofinansowanego przez FIO

RAZEM znaczy LEPIEJ - nowy projekt w S@S Uśmiech

Z radością informujemy, że projekt "RAZEM znaczy LEPIEJ" koordynowany przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie w partnerstwie z Wojewódzką Biblioteką Publiczna w Krakowie, dostał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 r. Będzie realizowany w ramach Szkoły @ktywnego Seniora"

Szczegóły na temat realizowanych działań zostaną wkrótce podane na stronie S@S i na Facebooku


"Tańce w kręgu"

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN zapraszają na zajęcia "Tańce w kręgu".

Projekt AKADEMIA ZDROWEGO ŻYCIA realizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 60 rok życia, ale na zajęciach seniorzy mogą pojawiać się z dziećmi, wnukami czy młodszymi znajomymi.

Zapisy: Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN, ul. Kopernika 19 e, 31-501 Kraków,

telefon: 12-432-61-00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terminy: 31.X. 2012, 7.XI. (9.00-11.15), 8.XI. (16.15-18.30), 14.XI. (9.00-11.15), 15.XI. (16.15-18.30), 21.XI. ( 9.00-11.15), 22.XI. (16.15-18.30), 28.XI. (9.00-11.15), 29.XI. (16.15-18.30), 5.XII. (9.00-11.15), 6.XII. (16.15-18.30), 12.XII. (9.00-11.15), 13.XII.( 16.15-18.30), 19.XII.(9.00-11.15), 20.XII. (16.15-18.30), 27.XII.(16.15-18.30)

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (sala 245)

Zajęcia prowadzi Pani Maja Strzelecka


Wykład „ CZY ODWRÓCONA HIPOTEKA JEST BEZPIECZNA?”

Zapraszamy w ramach S@S do udziału w otwartym wykładzie z zakresu odwróconej hipoteki. Pan Tomasz Madura (ekonomista) postara się odpowiedzieć na szereg nurtujących pytań.

Plan spotkania:

 1. Nie ma darmowych obiadów czyli czemu Ambergold od początku był oszustwem.
 2. Kto pilnuje naszych oszczędności?
 3. Kto pilnuje naszych interesów w odwróconej hipotece czyli jaki poziom czujności zachować.
 4. Korzyści i ryzyka obecnych rozwiązań vs projekt odwróconego kredytu hipotecznego (banki) czyli kto da więcej kosztem czego.
 5. Nie wszystko złoto co się świeci czyli jak prześwietlić naszego przyszłego partnera: błyskotki, sygnały alarmowe.

Termin: 6 listopada 2012 (wtorek), godz.12.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, sala 247 (II piętro)

WSTĘP WOLNY

Tomasz Madura - magister ekonomii, absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez prawie 20 lat zdobywał doświadczenie w sferze finansów, większość jako dyrektor finansowy czy wiceprezes ds. finansowo-ekonomicznych. Pracował zarówno w spółkach z pierwszej dziesiątki podmiotów w Polsce, jak i w rozwijających się podmiotach. Wykładowca Uniwersytetów Trzeciego Wieku.


Spotkanie z książką: „Dziewczęta w maciejówkach”

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zaprasza na spotkanie ze Stanisławem M. Jankowskim, autorem książki o kobietach, które kapelusze zamieniły na maciejówki, a suknie na żołnierskie mundury.

„Dziewczęta w maciejówkach” to książka o dziewczętach, które od dziecka marzyły, by walczyć o wolną Polskę, jak czynili to w powstaniach ich dziadkowie i ojcowie. Młodych kobietach, które czekały na wielką wojnę, by służyć Ojczyźnie. Autor przedstawia działalność kobiet w konspiracji przed I wojną światową i w czasie wojny, ich uczestnictwo w obronie Lwowa w listopadzie 1918 r. oraz w wojnie polsko-bolszewickiej 1919−1920. Przypomina kobiety, które w roku 1905, a później latach 1914–1920, brały udział w walce o niepodległość m.in. w konspiracyjnych organizacjach strzeleckich, w Polskiej Organizacji Wojskowej, w szeregach Ochotniczej Legii Kobiet, w wojnie polsko-sowieckiej w 1920 r. Walczyły też i traciły życie w obronie Lwowa, Wilna, Płocka, Przemyśla. Kobiety te dostarczały broń, były szpiegami i wywiadowczyniami. Były w szeregach kawalerii, artylerii, służbie sanitarnej, intendenturze, wykonywały trudne zadania bojowe.

Termin: 6 listopada 2012 r. o godz. 17.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej ( sala 247)


Język hiszpański dla seniorów

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ma przyjemność gościć dwie wolontariuszki z Hiszpanii. Biorą one udział w projekcie „Meet me in the library” ( w ramach programu „Młodzież w Działaniu”).

Ingrid Gázquez i Iria Castro Fernández będą prowadzić spotkania w języku hiszpańskim dla początkujących oraz będą promować kulturę swojego kraju

Grupy będą składały się z maksymalnie dziesięciu osób. Dla każdej z grup zaplanowano dziesięć spotkań.
Zajęcia są bezpłatne

Daty spotkań, warunki uczestnictwa i formularz zapisu umieszczony jest na stronie:
http://www.rajska.info/szkolenia-dla-seniorow/1094-dulce-vida-konwersacje-w-jzyku-hiszpaskim-dla-seniorow.html

Zgłoszenia przyjmujemy do 6 listopada 2012r.
"Skąd pomysł na S@S?"

Wywiad dla TVP Kraków z koordynatorką Programu tutaj >>>


Konferencja EUROCITIES w Krakowie

w związku z "Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej” odbędzie się w Krakowie konferencja, której głównym tematem będą zmiany demograficzne i działania na rzecz seniorów. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Sieć Lokalnych Obserwatoriów Aktywnej Integracji NLAO” (www.eurocities-nlao.eu) realizowanego wspólnie z miastami partnerskimi i europejską Siecią EUROCITIES. Koordynatorem projektu w Krakowie jest Wydział Sportu Urzędu Miasta Krakowa.

Program "Szkoła @Aktywnego Seniora" został wskazany - w raporcie zewnętrznego eksperta - jako przykład dobrej praktyki z Krakowa i będzie prezentowany podczas czwartkowej konferencji

Termin: 11 października 2012 r. (czwartek); godz. 9.30 - 14.30

Miejsce: Sala Obrad Rady Miasta Krakowa, pl. Wszystkich Świętych 3-4, Kraków

W konferencji wezmą udział przedstawiciele m.in. Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Europejskiej Platformy AGE, EUROCITIES z Brukseli, Urzędu Miasta Sofii

Wstęp wolny


Łączymy pokolenia w Internecie

UPC Polska i Róża Gräfin von THUN und HOHENSTEIN zapraszają Krakowian na rodzinne warsztaty internetowe "Łączymy pokolenia w Internecie!", podczas których wspólnie zostaną przygotowane "krakowskie Internet Startery".

Termin: 6 października 2012 r., godz. 11.00-14:00

Miejsce: Sala Audiowizualna MOCAK, ul. Lipowa 4

Więcej:

http://www.internetstarter.com.pl/

WSTĘP WOLNY


Warsztaty „ e-stylizacja 50 plus”

Nasz wizerunek ma wpływ na ścieżki naszej kariery i decyduje o powodzeniu w życiu osobistym.

W ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” zapraszamy na trzy otwarte spotkania dla Pań i Panów w wieku 50+, poświęcone zagadnieniom wizażu, podczas których dowiemy się jak odkryć tajniki dojrzałej stylizacji.

W trakcie spotkań, które będą mieć charakter dyskusji i wymiany doświadczeń będzie można dowiedzieć się jak określić swój typ urody, rodzaj sylwetki, jak odpowiednio dobrać strój, pielęgnować skórę i włosy czerpiąc informację m.in. z Internetu.

Spotkania prowadzi p. Maja Banachowska (WBP w Krakowie)

Termin: 25 września, 2 i 9 października 2012, godz.12.00- 13.30

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, Kraków (ul. Rajska 1, II piętro, sala 247)

WSTĘP WOLNY!


Warsztaty realizowane w "Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej" ramach projektu „Radość (z) tworzenia w S@S” koordynowanego przez Towarzystwo Polsko - Niemieckie w Krakowie, dofinansowanego przez Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2012


Warszawa. "Międzypokoleniowe Dni Aktywności"

W dniach 24-26 września 2012 r. na warszawskim Torwarze odbędzie się Konwencja "Międzypokoleniowe Dni Aktywności".

Konwencja organizowana jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przy współpracy Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z udziałem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Informacja >>>

Program >>>


Wycieczka z S@S: Kopiec Jana Pawła II

Ze względu na duże zainteresowanie tematem zapraszamy na jeszcze jedną, dodatkową wycieczkę z serii „ Zwiedzamy krakowskie Kopce”, którą poprowadzi dr Wojciech Momot.

Termin: 22 września 2012, godz.10.00

Miejsce zbiórki: przystanek tramwajowy „Sanktuarium Bożego Miłosierdzia”, ul.Zakopiańska)

Do zobaczenia!

Wycieczka jest realizowana w ramach projektu "Radość (z) tworzenia w S@S"

INFORMACJA O WSZYSTKICH WYCIECZKACH >>>


Wycieczka z S@S: Kopiec Wandy

To już ostatnia z serii wycieczek w ramach projektu "Radość (z) tworzenia w S@S" realizowanego koordynowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Biblioteką na Rajskiej

Termin: 8 września 2012, godz.10.00

Miejsce zbiórki: Rondo Mogilskie (przystanek tramwajowy linii nr.15)

Zapraszamy!


Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 przyjęty!

Program umożliwi wykorzystanie potencjału osób starszych, kończących aktywność zawodową, poprzez włączenie w działania na rzecz aktywności społecznej. Na jego realizację przeznaczono 20 mln zł na rok 2012 i 40 mln zł na rok 2013.

Program będzie składał się z dwóch komponentów:

1. systemowego (długookresowego) – długofalowa polityka wobec osób starszych, współpraca międzyresortowa, ekspercka oraz z organizacjami, instytucjami działającymi w obszarze wsparcia seniorów. Na wrzesień 2013 r. planowane jest przygotowanie założeń długofalowej polityki senioralnej.

2. konkursowego (krótkofalowego) - w obszarze aktywność społeczna osób starszych. Przewiduje się trzy edycje otwartych konkursów. I edycja planowana jest na wrzesień br.

Rządowy Program na lata 2012-2013 >>>

Wręczenie dyplomów Uczestnikom Olimpiady Komputerowej 2012

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie wraz z Partnerami zapraszają do udziału w uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród Uczestnikom V Komputerowej Olimpiady Seniorów 2012, które odbędzie się 12 września 2012, godz.11.00

Olimpiada została przeprowadzona w czerwcu 2012r. Wzięły w niej udział osoby z Polski i Francji Wśród uczestników z Polski byli seniorzy (60+) z WBP w Krakowie i MBP w Chrzanowie (w sumie 14 osób).

Podczas otwartego spotkania zostaną m.in. przedstawione założenia działań prowadzonych w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora”, połączymy się na Skype z seniorami w Paryżu, wystąpi Zespół Poetycko-Muzyczny S@S.

Dodatkowo, dla tegorocznych Olimpijczyków przewidziane jest zwiedzanie Podziemi Sukiennic

Miejsce: WBP, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków (sala konferencyjna nr 315)

Wstęp wolny!

PROGRAM>>>

Więcej o Olimpiadzie tutaj>>>


Konferencja w ramach Programu "Uczenie się przez całe życie"

W dniu 6 września 2012 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji organizuje konferencję „Technologie Informacyjno-Komunikacyjne (TIK) w rozwijaniu kompetencji zawodowych i społecznych osób z mniejszymi szansami”, której celem jest prezentacja przykładów nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) oraz ich zastosowania w pracy nauczycieli, uczniów i studentów oraz edukatorów prowadzących szkolenia z udziałem osób dorosłych.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

Więcej>>>


Wycieczka z S@S: Kopiec Piłsudskiego

Po raz kolejny spróbujemy wybrac się na Kopiec Piłsudskiego. Mamy nadzieję, że tym razem pogoda dopisze

Termin: 25 sierpnia 2012, godz.10.00

Miejsce zbiórki: przystanek "Cracovia Stadion" (między hotelem a stadionem); autobus nr134

Zapraszamy!

Więcej na temat wycieczek tutaj>>>


Ogólnopolska Konferencja w Łebie

W dniach 24-25 sierpnia odbędzie się w Łebie ogólnopolska konferencja pod patronatem Marszałka Senatu RP pt. "Perspektywy rozwoju infrastruktury społecznej na rzecz edukacji i aktywności osób starszych - rola Uniwersytetów Trzeciego Wieku"

Wydarzenie organizowane jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łebie w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej MPiPS, w zakładce dotyczącej obchodów Roku: Wydarzenia ER 2012 - centralne.


Występ Zespołu S@S

Zespół S@S otrzymał zaproszenie od Urzędu Miasta w Trzebini i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini do udziału w Pikniku Seniora, podczas którego przedstawi spektakl „Tak bym chciała damą być…”

Termin: 18 sierpnia 2012r, godz. 17.00

Miejsce: Plac na Ochronkowej, Trzebinia

PROGRAM>>>

Gratulujemy ! Śmiech


Wycieczka z S@S: Kopiec Piłsudskiego

W dniu 11 sierpnia br., z powodu złej pogody nie odbyła się wycieczka na Kopiec Piłsudskiego.

Zwiedzanie Kopca zostało przesunięte na kolejny termin.

 


Taniec...w plenerze Uśmiech

Wtorkowe zajęcia z tańców świata WYJATKOWO w tym tygodniu odbędą się poza Biblioteką na Rajskiej.

Zbiórka we wtorek 31 lipca i 7 sierpnia o godz. 10:15 przed Teatrem Słowackiego. Prosimy zabrać wygodne obuwie, a panie mogą wystąpić w spódnicach Puszcza oczko

Zapraszamy wszystkich bywalców i chętnych pozostających w Krakowie na proste tańce do muzyki z różnych stron świata!

Spotkanie prowadzi pani Maja Strzelecka

Zdjęcia z poprzedniego spotkania>>>


Wakacyjne wycieczki z S@S - Kopce Krakowa

W czasie wakacji ( lipiec, sierpień) poznajemy historię krakowskich Kopców.

O ciekawych wydarzeniach związanych z odwiedzanymi miejscami będzie opowiadał historyk dr Wojciech Momot (pracownik Biblioteki). Nasze wędrówki rozpoczynać będziemy w różnych miejscach Krakowa. Informacje będą podawane na bieżąco.

Wymagane:

 • uśmiech
 • wygodne obuwie,
 • napoje (dla ochłody)
 • w miarę możliwości - kijki do Nordic Walking, aparat fotograficzny, kamera

Termin: 14 i 28 lipca (sobota) 2012, godz.10.00

11 i 25 sierpnia (sobota) 2012r

Miejsce zbiórki :

14.VII.2012r - Biblioteka na Rajskiej (przed wejściem)

28.VII.2012 - pętla tramwajowa na Salwatorze

11.VIII i 25.VIII.2012 - przystanek "Cracovia Stadion" (między hotelem a stadionem), autobus nr134

 

RELACJA ZE SPOTKAŃ>>>

 

Udział bezpłatny!

Zapraszamy!

Wycieczki są realizowane przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Biblioteką na Rajskiej w ramach projektu "Radość (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora" , dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich


WAKACYJNE KURSY KOMPUTEROWE DLA SENIORÓW

w ramach "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S" zapraszamy osoby 50+ do udziału w serii bezpłatnych szkoleń komputerowych, które będziemy prowadzić podczas wakacji (lipiec, sierpień 2012). Szkolenia przeznaczone są dla osób posiadających podstawową znajomość komputera i Internetu.

Wszystkie informacje i formularze zapisu ( on-line) dostępne są pod adresem internetowym:

http://www.rajska.info/szkolenia-dla-seniorow.html

O zakwalifikowaniu na wybrany kurs będziecie Państwo informowani drogą e-mailową.

Terminy kolejnych szkoleń komputerowych będą na tej stronie podawane na bieżąco.

Zachęcamy również do dołączenia do grupy "Szkoła @ktywnego Seniora" na Facebooku

Informacja: tel.12 37 52 238 (DENiB WBP)


Kraków. Punkt Informacyjny dla Seniorów

Stowarzyszenie „Senior na Czasie” uruchomiło Punkt Informacyjny dla Seniorów. Można w nim uzyskać informacje o aktualnych wydarzeniach, kursach, warsztatach, badaniach lekarskich, etc. na terenie Krakowa, powiatu krakowskiego i Wieliczki. Ponadto będzie możliwość zasięgnięcia różnych porad (zwłaszcza psychologicznych i technologicznych).

Miejsce: Kraków, ul. Mikołajska 4a (I piętro)

Pierwszy dyżur już w najbliższą środę, 4 lipca od godziny 10.00 do 14.00. Natomiast od 9 lipca (w okresie wakacyjnym) dyżury w punkcie będą odbywały się w poniedziałki od 15.00 do 17.00 i w środy od 10.00 do 12.00

Kontakt:

tel. 789-278-222 (sieć Orange); e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wraz z Punktem została uruchomiona nowa strona, na której będą zamieszczane wszystkie aktualne wydarzenia, dlatego zachęcamy do jej odwiedzania punkt.senior.org.pl


LAUREAT KOMPUTEROWEJ OLIMPIADY SENIORÓW 2012 WYŁONIONY!

19 czerwca 2012 odbyła się V Międzynarodowa Komputerowa Olimpiada Seniorów, do której przystąpili uczestnicy kursów komputerowych organizowanych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie.

Do konkursu przystąpiło 17 osób, z czego warunki Regulaminu ze względu na wiek spełniło 14 osób.

Wiek uczestników : 61 - 83

Po przeprowadzonej przez Komisję Konkursową ocenie formalnej i merytorycznej wyłoniono Laureata, którym została pani Elżbieta Kowalczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie

Dla Laureata konkursu przewidziano nagrodę, dla Uczestników – upominki i dyplomy, których sponsorem jest UPC Polska S.A.

Laureatce i wszystkim biorącym udział w Olimpiadzie serdecznie gratulujemy!

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się 12 września 2012 r. ( godz.11.00) w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie ( ul. Rajska 1)

Więcej informacji na temat Olimpiady jest TUTAJ>>>


V MIĘDZYNARODOWA KOMPUTEROWA OLIMPIADA SENIORÓW

19 czerwca 2012 roku już po raz piąty odbędzie się Międzynarodowa Komputerowa Olimpiada Seniorów!

Celem tego przedsięwzięcia jest czynne włączenie osób starszych w "świat nowych technologii", promowanie idei "uczenia się przez całe życie", rozwój społeczeństwa informacyjnego.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POWODZENIA!

Więcej>>>

Wydarzenie organizowane w ramach "Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012"


Interdyscyplinarne Seminarium Międzypokoleniowe (cz.2)

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnym Seminarium Międzypokoleniowym, które odbędzie się w środę 20 czerwca 2012 r., o godz. 18.00 w siedzibie WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 247 (II piętro).

Wykłady wygłoszą:

1. Łukasz Bajak - "Problemy innowacyjności polskiej gospodarki"

2. Stawnisław Alwasiak - "Młodzi Duchem - dostępne możliwości wsparcia seniorów ze środków europejskich"

Wstęp wolny


"Radośc (z) tworzenia w S@S"

Zapraszamy na wykład dr Wandy Matras - Mastalerz (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

zatytułowany Na przekór metryce mam pomysł na siebie!"

Zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Bądź sprawny przez całe życie! Metody aktywizacji poprzez działanie: gimnastyka mózgu i ciała

 

2. Myślenie pozytywne warunkiem zdrowia. Dlaczego warto być optymistą?

 

3. Zaczytaj się zdrowo! Książki na receptę, recepta na życie

Termin: 15 czerwca (piątek) 2012r, godz.11.00 - 12.30

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, Kraków, sala 53 (parter)

WSTĘP WOLNY!

Wykład rozpoczyna działania w ramach projektu "Radośc (z) tworzenia w S@S" dofinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO, a realizowanego przez Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie

 


Krakowskie Spotkanie Integracyjne Uniwersytetów III Wieku

UWT Politechniki Krakowskiej jest organizatorem " I Ogólnokrakowskiego Spotkania Integracyjnego UTW", skierowanego do seniorów oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz osób starszych.

W programie, oprócz prezentacji zaproszonych gości będą występy: Zespołu S@S, Chóru Politechniki Krakowskiej oraz "Małych Słowianek".

Termin: 31.05.2012r. o godz. 16.00

Miejsce: Nowohuckie Centrum Kultury przy al. Jana Pawła II 232

Spotkanie organizowane z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej

RELACJA ZE SPOTKANIA >>>


"Szkoła @ktywnego Seniora - S@S" w programie konferencji naukowych!

Więcej>>>


Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie zapraszają do udziału w spotkaniu: INTERDYSCYPLINARNE SEMINARIUM MIĘDZYPOKOLENIOWE, które odbędzie się w dniu 28 maja 2012 r., o godz. 18.00 w siedzibie WBP w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 53 (parter).

Wykłady wygłoszą:

1. Stanisław Alwasiak – Solidarność międzygeneracyjna i perspektywy wsparcia dla Seniorów na przykładzie Inicjatywy AAL (Ambient Assisted Living)

2. Michał Adamczyk – Przyczyny kryzysu finansowego w Stanach Zjednoczonych

Wstęp wolny


PodróżujMY z S@S

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach nowego cyklu zatytułowanego „PodróżujMY z S@S”.

Wysłuchamy drugiej części opowieści pani Haliny Bednarskiej o parkach USA.

Zobaczymy interesujący film o Grand Canyon z pięknymi zdjęciami i ciekawym podkładem muzycznym

Termin: 22 maja 2012 (wtorek), godz.11.30;

Miejsce: WBP, ul. Rajska 1, sala konferencyjna nr 315 (IIIp)

WSTĘP WOLNY

Spotkanie jest zorganizowane w ramach działań "Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej"


 

Nowy projekt dla seniorów w S@S!

Z wielką radością informujemy, że Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie (TPNK) dostało dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu „Radośc (z) tworzenia w Szkole @ktywnego Seniora”. Będzie on jednym z istotnych przedsięwzięc prowadzonych z Biblioteką na Rajskiej w ramach partnerskiego programu S@S

Realizacja Projektu rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do końca roku 2012.

Więcej o projekcie >>>

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.


NORDIC WALKING dla SENIORÓW

Zapraszamy do udziału w spacerach z kijkami w ramach cyklu "Nordic Walking dla Seniorów". Spotkania odbywać się będą w każdy czwartek i poprowadzi je wolontariuszka S@S - pani Maria Kałuża.

Najbliższy termin: 10 maja 2012, godz.11.00

Miejsce: Błonia od strony wejścia do Hotelu Cracovia

Serdecznie zapraszamy. Udział we wszystkich spotkaniach S@S jest bezpłatny


ODWOŁANIE SPOTKANIA SEKCJI ARTYSTYCZNEJ S@S

W najbliższy wtorek (8.V.2012r) zostaje odwołane spotkanie Sekcji Artystycznej S@S. Wszystkich uczestników zapraszamy na zajęcia w następnym tygodniu.

Za zmianę terminu przepraszamy!


"Tak bym chciała damą być..."

W ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” zapraszamy na spotkanie, podczas którego Zespół S@S przedstawi swój najnowszy repertuar związany z tematyką kobiecą.

„Tak bym chciała damą być…” to tytuł występu, podczas którego usłyszymy znane i lubiane piosenki i utwory literackie.

Termin: 12 kwietnia 2012 (czwartek). o godz. 16.00

Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 53)

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Zespoł wystąpi również 13.IV.2012 (godz:.11.00) w Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, Os. Szkolne 20

WSTĘP WOLNY


Włącz się w "Tydzień z Internetem"

Koalicja „Dojrz@łość w sieci” objęła patronatem akcję „Tydzień z Internetem 2012!”

Biblioteki, szkoły, domy kultury, pracownie komputerowe i instytucje oferujące publiczny dostęp do Internetu mogą włączyć się w międzynarodową kampanię „Tydzień z Internetem”, która rozpocznie się 26 marca. Aby do niej przystąpić, wystarczy zorganizować spotkanie dla dzieci, rodziców i dziadków, które pozwoli na ich integrację i poznanie możliwości Internetu.

W ramach "Tygodnia" będziemy organizowac szkolenia komputerowe, wykłady "Finanse dla seniora" i "Park Yellowstone"

więcej >>>


FINANSE DLA SENIORA

W ramach "Szkoły @ktywnego Seniora" Dział Edukacji, Nauki i Badań WBP oraz Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zapraszają na wykład FINANSE DLA SENIORA

W ramach wykładu poruszone zostaną m.in. następujące zagadnienia:

• bankowość centralna – rola NBP i polityki monetarnej (m.in. dzieje bankowości centralnej, cele i zadania banku centralnego, rola polityki monetarnej i jej odniesienie do polityki fiskalnej państwa);

• finanse światowe ze szczególnym uwzględnieniem problematyki światowego kryzysu gospodarczego (jego geneza, sytuacja obecna, prognoza na przyszłość, sytuacja Polski na tle Europy i świata);

• EURO – strefa Euro (jej geneza, stan obecny, perspektywa na przyszłość), Polska a strefa Euro (kryteria przystąpienia do Eurostrefy, szanse i zagrożenia związane z przystąpieniem).

Całość wykładu ilustrowana będzie ciekawą prezentacją multimedialną. W trakcie wykładu przewidziano także przeprowadzenie kilku mini konkursów z nagrodami.

Wykład poprowadzi Daniel Jachimowicz – prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doświadczony doradca, wykładowca i trener, autor i koordynator licznych projektów w tym finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.

Termin: 28 marca 2012 (środa), godz. 11.00 – 12.30

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 53)

WSTĘP WOLNY


Podróżujemy ze "Szkołą @ktywnego Seniora"

Zapraszamy do udziału w nowym cyklu spotkań pt. „PodróżujMY z S@S” realizowanego w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora”. Uczestnicy S@S oraz zapraszani prelegenci będą opowiadać o interesujących miejscach, które udało im się odwiedzić.

Pierwsze ze spotkań zatytułowane „Park Yellowstone” poprowadzi pani Halina Bednarska, długoletnia mieszkanka Stanów Zjednoczonych. Zostaną pokazane zdjęcia i filmy dotyczące jednego z najpiękniejszych miejsc Ameryki Północnej.

Termin: 27 marca 2012 (wtorek), godz.11.30

WBP, ul. Rajska 1 ( sala 53, parter)

Spotkanie zorganizowane w ramach ogólnopolskiej akcji Tydzień z Internetem 2012

WSTĘP WOLNY


Cashflow

W dniu 15 marca 2012 (czwartek) w godzinach 9.00-12.00 w Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1, II piętro, sala 256) odbędzie się bezpłatna rozgrywka Cashflow.

Jest to już kolejne spotkanie, podczas którego uczymy się rachunkowości, finansów i inwestowania w akcje, biznes i nieruchomości. Gra umieszcza gracza w interaktywnym środowisku pozwalającym na eksperymentowanie z własną strategią podczas pasjonującej zabawy.

Rozgrywkę przeprowadzi bezpłatnie Oficjalny Klub Cashflow BiznesTUBE.

Zgłoszenia na rozgrywkę poprzez elektroniczny formularz zapisu (tel. 12 37 52 225)

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń!

Osoby zainteresowane udziałem w grze proszone są o przyniesienie kalkulatorów oraz pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni na parterze biblioteki.


WYSTĘP ZESPOŁU S@S - ODWOŁANY!

O kolejnym terminie występu Zespołu S@S w Bibliotece na Rajskiej wkrótce poinformujemy.


WYSTĘP ZESPOŁU S@S

Zapraszamy na występ Zespołu S@S, który przedstawi swój najnowszy repertuar związany z tematyką kobiecą zatytułowany „Tak bym chciała damą być…”

Wszystkich przybyłych zapraszamy do wspólnego śpiewania lubianych piosenek. Obecnośc panów mile widziana :)

Termin: 8 marca br. o godz. 16.00

Miejsce: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 53)

Zespół został również zaproszony przez inne organizacje/instytucje działające na terenie Krakowa do pokazania przygotowanego spektaklu

HARMONOGRAM POZOSTAŁYCH WYSTĘPÓW

4.III.2012. (godz. 16.00) Klub Kultury Chełm

 

6.III.2012 (godz. 16.00) Zwierzyniecki Ośrodek Kultury, ul. Focha 39 b

 

14.III.2012 (godz:.11.00) Centrum Kultury i Rekreacji Seniorów, Os. Szkolne 20

Wstęp wolny!


Rozstrzygnięto konkurs literacki "Puszcza i Człowiek" zorganizowany przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie oraz Fundację Europejskie Centrum Ziemi.

Tematyka konkursu nawiązywała do treści wystawy „ARBORES VITAE – Ostatnia taka puszcza”, prezentującej 100 wielkoformatowych zdjęć Puszczy Białowieskiej autorstwa Jana Walencika.

Do konkursu można było zgłaszać prace inspirowane, powstałe pod wpływem wystawy i nawiązujące do tematu Puszczy Białowieskiej, pierwotnych lasów oraz relacji Człowiek - las.

Jury konkursu postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody:

Pani Antoninie Sebesta za wiersz "Śmierć zamienia na życie..."

Panu Andrzejowi Ziobrowskiemu za wiersz "Polowania"

Serdecznie gratulujemy!


CASHFLOW z Seniorami

Biblioteka na Rajskiej zaprasza do udziału w grze Cashflow.

Cashflow to edukacyjna gra planszowa stworzona przez autora książek z serii "Bogaty ojciec, biedny ojciec" - Roberta Kiyosaki. Gra prowadzi do intensywnego rozwoju inteligencji finansowej i uruchomienia potencjalnych zdolności biznesowych. Cashflow uczy rachunkowości, finansów i inwestowania w akcje, biznes i nieruchomości, umieszczając gracza w interaktywnym środowisku pozwalającym na eksperymentowanie z własną strategią podczas pasjonującej zabawy. Robert Kiyosaki opisuje swoją grę w jednym zdaniu: "Im częściej grasz w tę grę, tym stajesz się bogatszy!"

Zapisy na rozgrywkę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin: 9 lutego 2012, godz.9.00 - 12.00

Miejsce: WBP, ul.Rajska 1 (sala 256)

Liczba miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Brak wolnych miejsc!


Zapraszamy do udziału w międzypokoleniowym Wieczorze Kolęd i Pastorałek.

Spotkanie przygotowuje Zespół S@S kierowany przez Panią Halinę Bujko.

Zespół działa od 2010 roku przy „Szkole @ktywnego Seniora” w Bibliotece na Rajskiej i dał się już poznać jako grupa osób aktywnie i z pasją promujących lokalne i regionalne dziedzictwo kulturowe (repertuar niepodległościowy, międzywojenny, romski)

Podczas spotkania kolędy, przeplatane tekstami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Romana Brandstaettera, Zofii Metelickiej stanowić będą wstęp do wspólnego śpiewania.

Termin: 25 stycznia (środa) 2012, godz.16.00 - 17.00

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul.Rajska 1 (sala 53, parter)

WSTĘP WOLNY!


W dniu 21 grudnia 2011 roku odbędzie się kolejne seminarium z cyklu "Radośc (z)tworzenia", poprowadzone przez psychologa panią mgr Ewę Kosińską.

Ze względu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia spotkanie będzie miało charakter świąteczny, podczas którego podsumujemy również dotychczasowe działania prowadzone w ramach S@S .

Tematyka spotkania zatytułowanego "Wspieraj siebie i innych":

kreatywny rozwój "dla każdego", umysł "na pełnych obrotach", sytuacje kryzysowe - co to takiego?, pomagam i liczę na pomoc

Termin: 21 grudnia (środa) 2011, godz.11.30 – 13.00

Miejsce: WBP, ul.Rajska 1, sala 247

Serdecznie zapraszamy!


WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KRAKOWIE "Miejscem przyjaznym Seniorom"!

więcej>>>


Program Grundtvig widziany oczami beneficjentów!

Zapraszamy do lektury publikacji wydanej przez Narodową Agencję w Warszawie

Składa się ona z trzech części:

 • pierwsza zawiera podsumowanie 10 lat realizacji programu Grundtvig w Polsce
 • druga poświęcona jest konkursowi „Pierwsza Liga Grundtviga” ogłoszonemu z okazji 10-lecia programu
 • trzecia zawiera 20 wywiadów z wybranymi beneficjentami wszystkich akcji zdecentralizowanych programu Grundtvig

Biblioteka na Rajskiej - z programem "Szkoła @ktywnego Seniora" - też ma w niej swoje miejsce Uśmiech

Plik do ściągnięcia tutaj>>>

KONKURS LITERACKI

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Fundacja Europejskie Centrum Ziemi zaprasza do wzięcia udziału w konkursie literackim „Puszcza i Człowiek” inspirowanym wystawą „ARBORES VITAE – Ostatnia taka puszcza” ( wystawa czynna jest do 31 stycznia 2012 roku w Galerii Krakowskiej).

Prace powinny nawiązywać do tematu Puszczy Białowieskiej, pierwotnych lasów oraz relacji Człowiek - Las.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie utworu literackiego, który nie był dotychczas publikowany w wydawnictwach zwartych ani nie został nagrodzony w innych konkursach, na adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

ul. Rajska 1, 31-124 Kraków

z dopiskiem „Konkurs: Puszcza i człowiek”

Termin nadsyłania prac upływa 15 lutego 2012 roku.

Ogłoszenie wyników na nastąpi w dniu 22 lutego 2012 r., a uroczyste wręczenie nagród będzie w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, w sobotę 29 lutego 2012 r.

Szczegóły dot. organizacji konkursu zawarte zostały w Regulaminie na stronie internetowej: www.arboresvitae.eu

Serdecznie zapraszamy wszystkich seniorów do wykazania się swoimi zdolnościami literackimi!

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!

--------------------------------------------------------------------------------------------

Występy Zespołu S@S

Uprzejmie informujemy, że Zespół S@S wystąpi poza Biblioteką jeszcze w kilku miejscach Krakowa:

11.XI.2011 - "Żeby Polska była Polską...."; Klub Kultury "Kuźnia", Os. Złotego Wieku 11

15.XI.2011 ( godz.10.30) - "Żeby Polska była Polską...."; Klub Seniora, ul. Gurgacza 5

16.XI.2011 ( godz.10.00) - "Żeby Polska była Polską...."; Klub Seniora, ul. Nad Sudołem 32

07.XII.2011 ( godz.10.00) - "Jadą wozy kolorowe...." ; Klub Kultury, os. Szkolne 20

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Wykład zostanie przeprowadzony w ramach kampanii edukacyjnej realizowanej na terenie całej Polski na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Osoby w wieku powyżej 60 roku życia są jedną z liczniejszych grup uczestników rynku konsumenckiego. Z badań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta wynika, że zarazem bardzo często są ofiarami nierzetelnych przedsiębiorców i bardzo rzadko dochodzą swoich roszczeń. Kampania stanowi odpowiedź na ten problem, mając na celu podniesienie wiedzy i świadomości osób wieku 60+ w obszarze prawa konsumenckiego.

W ramach bezpłatnych dwugodzinnych wykładów seniorzy zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami, takimi jak reklamacja towarów i usług, gwarancja, zawieranie umowy, usługi finansowe oraz sprzedaż na odległość. Omówione zostaną również podstawowe zagrożenia, na które narażeni są seniorzy w kontaktach z nieuczciwymi przedsiębiorcami.

Wykład zostanie przeprowadzony przez rzecznika ds. Konsumentów wspólnie z policjantem.

Każdy uczestnik otrzyma następujące materiały:

 • Kalendarz na rok 2012 zawierający porady konsumenckie
 • Ekologiczną torbę na zakupy
 • Broszury i ulotki o prawach konsumenckich

Termin: 18.XI.2011, godz.16.00-18.00

Miejsce: "Klub Wersalik" Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta; os. Ogrodowe 15, 31-916 Kraków

UDZIAŁ W WYKŁADACH JEST BEZPŁATNY ( w trakcie wykładu zorganizowana zostanie również przerwa kawowa wraz ze słodkim poczęstunkiem)

Więcej>>>

ORGANIZATOR: ProKadra (ul. Grzegórzecka 67 D/26, 31-559 Kraków; T: (012) 430-39-03; F: (012) 398-36-73)

Osoba do kontaktu: Karolina Strzępek (tel: 12 430-39-03)

PRZED ŚWIĘTEM NIEPODLEGŁOŚCI 11 listopada

w ramach działań prowadzonych w "Szkole @ktywnego Seniora" serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu:

„ żeby Polska była Polską…”

W PROGRAMIE:

• występ Zespołu „Szkoły @ktywnego Seniora” z repertuarem literacko-muzycznym pt. „ żeby Polska była Polską …”

• narracja historyczna: dr Wojciech Momot (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie)

 

Termin: 9.XI.2011 (środa), godz.11.00 - 12.00

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 247, IIp)

Zapraszamy do wspólnego śpiewu znanych pieśni niepodległościowych!

Spotkanie jest kontynuacją działań prowadzonych przez TPNK w ramach międzynarodowego projektu "Heurit(AGE)" finansowanego przez Komisję Europejską