Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Pani Urszuli Grabki, wspaniałego Człowieka, Koleżanki, dla niektórych Przyjaciółki, wieloletniej członkini „Szkoły @ktywnego Seniora” przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i współtwórczyni Zespołu poetycko-muzycznego S@S.

 

Pani Urszula była jedną z najbardziej aktywnych animatorek naszej Wspólnoty. Obdarzona wieloma darami i talentami, w tym zdolnościami artystycznymi, dzieliła się nimi z osobami, z którymi współpracowała. Życzliwość, uśmiech, rzetelność, skromność oraz kreowanie działań kulturalnych i społecznych na rzecz dobra wspólnego w duchu solidarności z rówieśnikami – to Jej znak rozpoznawczy. Jeśli się w coś angażowała to ofiarnie i w pełni.

Była w działaniach niezwykle naturalna. Podchodziła z dystansem do siebie i problemów, z którymi się mierzyła, bez cienia mogącej kogoś dotknąć złośliwości. Ze wszystkich podejmowanych aktywności przebijały szczególne uzdolnienia i gotowość do dzielenia się wiedzą z innymi, życzliwość, wrażliwość oraz oddanie środowisku.

Każdy z nas ma z pewnością własny zbiór doświadczeń i obrazów związanych z Panią Urszulą. Należą do nich wspaniałe występy amatorskiego, ale jakże profesjonalnego Zespołu S@S: wspólne kolędowanie (również z zaangażowaniem młodych wolontariuszy z Europy), tematyczne koncerty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i innych małopolskich instytucjach kultury, występy podczas krakowskich Dni Seniora, krajowych i międzynarodowych konferencjach oraz spotkaniach, udział w konkursach, m.in. „Starsi Panowie Dwaj”.

To nie były tylko niezwykle sympatyczne, ale świetnie merytorycznie i artystycznie przygotowane wydarzenia. Zespół był jednym z pierwszych, wtedy z nielicznych w skali kraju (powstał w 2010 roku), który – z ambitnym i oryginalnym repertuarem, utrzymując wysoki poziom artystyczny – skutecznie promował aktywność seniorów w obszarze kultury.

Wydaje się, że jeszcze tak niedawno snuliśmy plany dalszych wspólnych działań, umawialiśmy się na kolejne spotkania i dyskutowaliśmy o najlepszej drodze rozwoju.

Pani Urszulo, będzie nam Pani brakować. Postaramy się jednak, by smutek i żal, tak naturalne i oczywiste w tych dniach, nie zdominowały naszej pamięci o tak wyjątkowej Osobie.
Spoczywaj w Pokoju!

Rodzinie, Najbliższym
składam od całej społeczności „Szkoły @ktywnego Seniora”,
od każdej i każdego z nas,
wyrazy szczerego współczucia

Lidia Maria Jedlińska
Koordynator „Szkoły @ktywnego Seniora”
(Kraków, 15.09.2022r.)