„Historia Rusi Kijowskiej” – to temat kolejnych spotkań online. O średniowiecznej, mało znanej historii niegdyś potężnego państwa ruskiego, państwa, które było bezpośrednim protoplastą naszego dzisiejszego wschodniego sąsiada, jakim jest Ukraina opowie Antoni Sikoń (student II roku w Zakładzie Studiów Polsko-Ukraińskich Uniwersytetu Jagiellońskiego, wolontariusz WBP w Krakowie).

W ramach wydarzenia odbędzie się 7 spotkań po półtorej godziny każde, będą one prowadzone online za pośrednictwem programu Zoom.

Terminy (piątki):
6, 13, 20, 27 maja 2022 r.
3, 10, 17 czerwca 2022 r.

Godzina: 19.30-21.00

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

Osoby biorące udział w wykładzie powinny posiadać:

 1. Dostęp i podstawową znajomość obsługi internetu i komputera/laptopa,
  2. Kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki (kamera oraz mikrofon są najpewniej wbudowane w laptopa),
  3. Umiejętność samodzielnej obsługi programu Zoom,
  4. Wiek 50+.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Przewidywany program zajęć:*

 1. Wprowadzenie. Terminologia i problemy z nią związane. Informacje o Waregach i pierwszych władcach Kijowa.
 2. Polityka państwa staroruskiego do czasów Wołodymyra Wielkiego. Stosunki Rusi z Bizancjum. Ustrój polityczny i stosunki społeczno-gospodarcze na Rusi.
 3. Chrzest Rusi i następstwa z nim związane. Czasy Wołodymyra Wielkiego i Jarosława Mądrego. Ruska Prawda jako najstarszy zbiór prawa Rusi Kijowskiej.
 4. Początek rozbicia dzielnicowego Rusi i próby jej zjednoczenia przez Wołodymyra Monomacha. Opis Kijowa tamtych czasów i porównanie go z innymi europejskimi miastami.
 5. Kontakty Rusi z Polską pierwszych Piastów, czyli początek historycznych relacji.
 6. Postrzeganie Rusi w średniowiecznej Europie. Jaki był pogląd świata rzymskiego na największe państwo Europy ochrzczone z rąk Konstantynopola.
 7. Ostateczny rozkład Rusi na pojedyncze księstwa. Nawała Mongolska i upadek Kijowa.

*Materiał do zrealizowania w zależności od tempa pracy grupy. Istnieje możliwość przedłużenia liczby spotkań.