Zapraszamy do udziału w spotkaniach online: Pamięć o przeszłości – etnografia w naszym życiu.

Tematem spotkań online będą zagadnienia związane z etnografią, folklorystyką i kulturą dawnej wsi małopolskiej. Uczestnicy poznają metody archiwizacji własnych materiałów zabytkowych (fotografii, listów, pamiętników, przedmiotów codziennego użytku) w celu identyfikacji zasobów rodzinnego dziedzictwa kulturowego. Przygotują również  swoje pamiątki i wspomnienia do zaprezentowania innym osobom. 

Spotkania stanowią kontynuację cieszącego się dużym zainteresowaniem cyklu spotkań z dziedzictwa kulturowego: warsztatów Moje, Twoje, Nasze dziedzictwo w działaniach @ktywnych Seniorów", projektu "Historyczne ogrody Małopolski w naszej pamięci i fotografii" oraz Heurit(AGE).

W ramach wykładów odbędzie się 5 spotkań zdalnych po półtorej godziny każde. Zajęcia odbędą się online z wykorzystaniem programu Zoom.

Osoby biorące udział w spotkaniu powinny posiadać:

  1. Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu.
  2. Kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki (mogą być wbudowane w laptopa).
  3. Umiejętność samodzielnej obsługi programu Zoom.
  4. Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie (niewymagana w czasie pandemii).

Zajęcia rozpoczynają się w poniedziałek 15 listopada i będą odbywały się w poniedziałki oraz środy dwa razy w tygodniu.

Terminy (poniedziałki, środy): 15, 17, 22, 24, 29 listopada 2021 r.

Godzina: 13.00-14.30

Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

Prowadzący: Oskar Mencfeldowski (stażysta WBP w Krakowie) absolwent wydziału Humanistycznego Akademii  Górniczo-Hutniczej na kierunku Kulturoznawstwo: Nowe media oraz komunikacja międzykulturowa i wizualna. W trakcie studiów szczególnie zainteresował się etnografią i religioznawstwem, co zaowocowało pracą magisterską dotyczącą maryjności w Polsce. Poza kulturą interesuje się również wycieczkami krajoznawczymi po terenach południowej Polski, literaturą oraz fantastyką.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Szczegółowy plan zajęć*

1) Wprowadzenie:

2) Etnomałopolska. (2 spotkania):

W tym segmencie przedstawiona zostanie ogólna wiedza dotycząca życia codziennego chłopstwa Galicji  XIX i początku XX wieku. Pomocą naukową będą filmy i wirtualne przewodniki po muzeach etnograficznych. Przedstawiona zostanie wiedza na temat rytmu rocznego życia, najważniejszych świąt i obyczajów tej klasy społecznej. Omówiona zostanie również duchowość ludowa oraz charakterystyczna dla mieszkańców wsi „sztuka naiwna”.

3) Tworzenie i organizacja własnego archiwum domowego:
Uczestnicy dowiedzą się, jakie artefakty dawnego codziennego życia są dziś cenne i godne zachowania. W tym segmencie przedstawiona zostanie również wiedza dotycząca archiwizacji i organizacji własnych materiałów.

4) Spotkanie dyskusyjne Szkoły @ktywnego Seniora:
Rozmowa dotycząca zgromadzonych przez uczestników materiałów oraz  ich wspomnień z przeszłości, którymi chcieliby się podzielić. Na tym spotkaniu przedstawione zostaną również miejsca pamięci i muzea etnograficzne znajdujące się w województwie Małopolskim.

*Materiał do zrealizowania w zależności od tempa pracy grupy